ČLÁNOK




Dozorná rada bola posilnená o zástupcov akcionárov reprezentujúcich Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Slovenské telekomunikácie, a.s. Dozorná rada na svojom prvom zasadnutí v novom zložení vykonala zmeny v zložení Predstavenstva banky. Nov
17. novembra 1999

Ako na tlačovej besede povedal prezident banky Milan Lônčík, zdroje z navýšenia budú použité predovšetkým na tvorbu rezerv v súlade s prijatou stratégiou banky, nevylúčil pritom aj použitie časti prostriedkov na tvorbu opravných položiek.
O účasť na navyšovaní imania podľa prezidenta prejavili záujem napríklad Slovenské telekomunikácie, Österreichische Postsparkasse Wien a Versicherungsanstalt der Österreichischen Bundesländer Wien. Tie by mala banka podľa audítorskej správy vytvoriť v celkovej výške 550 mil. Sk. Okrem toho bude na programe zhromaždenia akcionárov aj zmena stanov a dovolenie dozornej rady.
Najväčším akcionárom PB sú v súčasnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. s podielom 25,58 %. Slovenská pošta, š.p. kontroluje 17,04 % a spoločnosti Trade Trans Rail, s.r.o., Tectum, s.r.o. a Kinex, a.s. majú po 14,98 % akcií. Menej ako 10 % akcií majú Österreichische Postsparkasse (5,46 %), Medi Farma, a.s. (5,43 %), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (0,83 %) a Versicherungsanstalt der Österreichischen Bundeslander (0,72 %). PB naposledy emitovala nové akcie v roku 1997, keď sa jej základné imanie zvýšilo o 300 mil. Sk.
Za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahla Poštová banka stratu 336,582 mil. Sk, pričom v porovnateľnom období minulého roka banka vykázala ešte zisk 58,8 mil. Sk. Ako sa M. Lônčík vyjadril koncom októbra, tieto výsledky odrážajú situáciu v ekonomike a sú podobné výsledkom v porovnateľných bankách. „Po tvrdšom nástupe Národnej banky Slovenska každá banka zvýšila tvorbu opravných položiek. Aj PB nastúpila tento trend a vplyv týchto krokov sa prejaví aj na hospodárskom výsledku,“ uviedol prezident banky. Banka vytvorila za spomenuté obdobie opravné položky vo výške 278,905 mil. Sk, za celý uplynulý rok 305,419 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS