ČLÁNOK
Dôvody na odvolani sú podľa J. Ježa nepravdivé
11. novembra 1997

J. Ježo sa domnieva, že všetky sú jednoznačne vývrátiteľné. „Môžem hocikedy a hocikde na základe dokumentov, opierajúcich sa o zákon a úradné, overené spisy, dokázať opak toho, čo sa uvádza v dôvodoch odvolania, “ uviedol dnes pre agentúru SITA J. Ježo. Vláda SR 4. novembra odvolala J. Ježa z funkcie viceguvernéra a člena Rady banky Exportno – importnej banky SR. Podľa návrhu na odvolanie nevytváral J.Ježo potrebné podmienky pre rozvoj činností v uvedenej inštitúcii, pričom odmietol poskytnúť priestory a nevyhnutné technické vybavenie pre výkon počiatočnej činnosti. J. Ježo sa podľa návrhu odmietal aktívne zapojiť do tímovej práce v Eximbanke, poskytoval subjektívne informácie masovokomunikačným prostriedkom bez vedomia vedenia banky, ktoré sú v rozpore so strategicko-politickými cieľmi tejto banky. Napriek jeho odborným znalostiam, riadiace schopnosti J. Ježa sa ukázali podľa vlády ako veľmi slabé a nedostačujúce k výkonu tejto funkcie. „Nemalo by sa stať, aby sa podpredsedovi vlády a ministrovi financií a vláde dostali nepreverené a neoverené návrhy, pri ktorých je prinajmenej otázne, či ich autori majú na zreteli iba realizáciu zákona o Eximbanke SR a plnenie všetkých jej funkcií,“ reaguje J. Ježo. Podľa neho autorom návrhu nešlo len o odvolanie. „Nemám sa totiž proti tomu, že niekto použije, hoci aj z neinformovanosti, nepravidé a vykonštruované dôvody, dané verejne k dispozícii v môj neprospech, kam odvolávať,“ povedal J. Ježo. „Je mi zadosťučinením, že Eximbanka SR môže budovať na vývozných projektoch, ktoré sa pod mojím vedením založili v SPE, a. s., keď som tam bol generálnym riaditeľom. Takýmito sú projekty napr. do Číny, Indonézie, na Kubu, do Turecka, Ruskej federácie a. i. – v hodnote niekoľko mld. Sk. Želám si – v záujme rozvoja Slovenskej republiky, aby sa realizovali tak, ako boli založené,“ dodal na záver svojho vyjadenia J. Ježo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS