ČLÁNOK
Dôvera v priemysle v apríli rástla
28. apríla 2003

Optimistické ocakávania priemyselnej produkcie, ako aj klesajúce zásoby hotových výrobkov pôsobili v apríli na zlepšovanie indikátoru dôvery v priemysle, ktorý sa posilnil o 11 percentuálnych bodov. Takmer dve tretiny podnikov v priemysle pritom považujú trend priemyselnej produkcie v uplynulých troch mesiacoch za rastúci. Najväcší optimisti sú najmä výrobcovia koksu, ropných produktov a palív, ale aj výrobcovia dopravných prostriedkov. Najmenej pozitívne situáciu v priemysle hodnotia aj vdaka recesii v odvetví producenti textilu a odevov. Vyplýva to z konjunkturálneho prieskumu v priemysle v apríli 2003, ktorý uskutocnil Štatistický úrad SR.

Vyše 81 % podnikov hodnotí súcasný dopyt za dostatocný, opak pocitujú hlavne výrobcovia produktov z dreva a jeho spracovatelia a potravinárske podniky a výrobcovia nápojov, ktorí pocitujú predovšetkým zhoršenie ekonomickej situácie obyvatelstva. Dopyt v zahranicí kopíruje situáciu na Slovensku.

Stav zásob hotových výrobkov odzrkadluje optimistické názory a konjunkturálne saldo kleslo o 8 percentuálnych bodov. Najvyššie zásoby v apríli uvádza výroba potravín, nápojov, spracovania tabaku, výrobcovia celulózy, papiera a papierových výrobkov. Takmer 90 % podnikov má pritom zásoby na primeranej úrovni.

Vyše polovica podnikov ocakáva v nasledujúcom období rast priemyselnej produkcie, a to najmä producenti dopravných prostriedkov. Vyše 30 % priemyselných firiem zmeny v trende produkcie neocakáva, s poklesom pocíta 12 % spolocností.

Ceny priemyselných výrobkov plánuje v najbližšom období zvyšovat 12 % spolocností, kým 62 % so zmenami neuvažuje a 17 % bude ceny znižovat. Významná cast podnikov, až 60 %, ale ocakáva pomalšie tempo cenového rastu. Nezmeneným tempom budú rást ceny produktov z oblasti textilu a odevov. Pomalším tempom porastú vo výrobe obuvi a výrobkov z kože. So zmenami v najbližších troch mesiacoch neuvažuje výroba dopravných prostriedkov, zníženie cien plánuje výroba koksu, ropných produktov a jadrových palív.

(SITA, pb; gf) 0304280072


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS