ČLÁNOK
Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov sa v máji ocitla na hojdačke pesimizmu a optimizmu
28. mája 2020

Nálada na Slovensku sa v máji prepadla na historicky najnižšiu úroveň s výnimkou mája 2009. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu totiž oproti aprílu klesol o 11,6 bodu na 72,2 bodu. V máji sa pritom zvýšila dôvera v priemysle, miernejšie u spotrebiteľov a v obchode, naopak, klesla v službách a v stavebníctve. Aktuálna hodnota indikátora ekonomického sentimentu tak zaostáva o 31,1 bodu za úrovňou dlhodobého priemeru a medziročne je nižšia o 23 bodov.

Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ), indikátor dôvery v priemysle v máji vzrástol o 13,6 bodu na hodnotu záporných 28,7 bodu. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnil hlavne rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch. V máji indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na mínus 47 bodov vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru 23 bodov.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v máji v porovnaní s aprílom o 2,3 bodu na hodnotu mínus 1 bod vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít. Indikátor dôvery v službách v máji mal aj naďalej klesajúci trend, jeho hodnota záporných 52,3 bodu sa v porovnaní s aprílom znížila o 3 body. Vývoj indikátora bol ovplyvnený negatívnymi hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili pozitívne.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku mája po minulomesačnom prepade optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 3,8 bodu na hodnotu záporných 38,1 bodu. Respondenti boli optimistickejší pri troch zložkách indikátora, najmä v očakávaniach finančnej situácie domácnosti a celkovej hospodárskej situácie, menej v očakávaniach úspor v domácnosti. Ich očakávania vývoja nezamestnanosti sa prakticky nezmenili. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 31,5 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 19,1 bodu.

Štatistický úrad SR pritom pripomína, že respondenti boli oslovení po 1. fáze uvoľňovania opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu a počas zberu údajov bola vyhlásená 2. a 3. fáza uvoľňovania opatrení. Predchádzajúci prieskum v apríli sa uskutočnil ešte pred vyhlásením 1. fázy uvoľňovania opatrení.

V odvetví maloobchodu v máji narástol optimizmus, Indikátor dôvery v obchode vzrástol na hodnotu -1,0 (+2,3 p. b. v porovnaní s aprílom). Pozitívnejšie podnikatelia hodnotili očakávané podnikateľské aktivity.

Indikátor dôvery v službách mal v máji naďalej klesajúci trend a dosiahol historicky ešte nižšie minimum -52,3 (-3 p. b. medzimesačne). Situáciu spôsobil rast negatívnych hodnotení aktuálnej podnikateľskej situácie a zníženie dopytu za posledné tri mesiace. Očakávaný dopyt oslovení podnikatelia hodnotili pozitívne.

Aj piata zložka  – spotrebiteľská atmosféra na Slovensku po minulomesačnom ráznom prepade ukázala optimistickejší pohľad. Sezónne upravený Indikátor spotrebiteľskej dôvery stúpol na hodnotu -38,1 (+3,8 p. b. voči aprílu).

Hodnoty jednotlivých indikátorov sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede sú maximálne pesimistické) do +100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Otázky v rámci spotrebiteľskej dôvery o inflácii a očakávanej nezamestnanosti sa interpretujú opačne (vyššie číslo je nárast pesimizmu). Hodnoty sú sezónne upravené.

Rast dôvery spotrebiteľov v máji

Celkovo Indikátor spotrebiteľskej dôvery zachytáva odpovede obyvateľov na 4 otázky  spomedzi 12 položených v rámci monitorovania nálad spotrebiteľov. Všetky 4 sa dotýkajú očakávaní na nasledujúci rok. Respondenti v máji prejavili nárast optimizmu pri troch otázkach –  najmä v očakávaniach finančnej situácie domácnosti a celkovej hospodárskej situácie a čiastočne aj v očakávaniach úspor v domácnosti. Hodnotenie vývoja nezamestnanosti sa takmer nezmenilo.

„Celkovo spomedzi 12 otázok spotrebitelia v máji optimistickejšie odpovedali na šesť a dve odpovede o očakávanej nezamestnanosti a podmienkach na sporenie zostali približne na úrovni minulého mesiaca. Pesimistické hodnotenia boli najmä pri aktuálnej finančnej situácii domácnosti, aktuálnej situácii v hospodárstve SR,“ zdôraznila Libuša Kolesárová, generálna riaditeľka Sekcie podnikových štatistík Štatistického úradu SR.

Najpesimistickejšie hodnotenie sa dlhodobo dotýka očakávanej nezamestnanosti, v máji hodnota čiastkového indikátora pri tejto otázke dosiahla 61,8 bodu (v apríli to bolo 62,2), ale voči aprílu sa pesimizmu veľmi mierne znížil. Pri tejto otázke pesimizmus rastie s rastom čísla smerom k hodnote +100.

Silný pesimizmu sa prejavoval v máji aj v odpovediach o očakávanej hospodárskej situácii v krajine, čiastkový indikátor dosiahol -49,6 bodu (medzimesačne sa zlepšil o 5,2 p. b.) Pri tejto otázke pesimizmus rastie s poklesom čísla smerom k hodnote -100.

V porovnaní so situáciou pred rokom bol Indikátor spotrebiteľskej dôvery nižší o 31,5 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza o 19,1 bodu pod úrovňou dlhodobého priemeru.

Pri zachytení spotrebiteľskej atmosféry na Slovensku obyvatelia SR hodnotia konkrétne prejavy vývoja  ekonomiky a finančného hospodárenia svojej domácnosti. Časť otázok monitoruje možnosti domácnosti sporiť, resp. nakupovať predmety dlhodobej spotreby (kúpa osobného auta, realizácie stavebných úprav bývania a stavby, resp. kúpy domu, bytu, chaty, chalupy). Zistenia o náladách spotrebiteľov sú informáciou o ďalšom ekonomickom vývoji v krajine.

K téme sú zverejnené doplňujúce podrobnejšie informácie na www.statistics.sk vo forme Informatívnej správy a tabuliek s dátami (28. mája 2020 o 9:00 h).

Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v priemysle v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v obchode v máji 2020
Konjunkturálny prieskum v službách v máji 2020
Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2020

 

Zdrojové dáta v DATAcube.:

Indikátor ekonomického sentimentu [kp0001ms]
Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný)[kp0002ms]
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve [kp0006ms]
Konjunkturálny prieskum v službách [kp0005ms]
Konjunkturálny prieskum v obchode [kp0004ms]
Spotrebiteľský barometer [kp0012ms]


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS