ČLÁNOK
Doterajší vlastníci Považských strojární nepripustili DMD Holding k rozhodovaciemu ani kontrolnému procesu
2. marca 1998

Doterajší vlastníci Považských strojární nepripustili DMD Holding k rozhodovaciemu ani kontrolnému procesu. Hoci DMD Holding mal spolu so Strojárom takmer štvrtinu akcií, nie je členom dozornej rady ani predstavenstva. „Nevieme, čo sa v POS deje. Informácie o tunelovaní preto môžu byť pravdivé,“ v rozhovore pre agentúru SITA to povedal prezident DMD Holding Július Tóth. DMD Holding podľa Tóthových slov predpokladá, že sa na mimoriadnom valnom zhromaždení POS zvolanom na 9. marca dostane do dozornej rady i predstavenstva a potom zanalyzuje operácie, ktoré boli v POS prevedené. Zároveň potvrdil informácie, že o spolupráci medzi dvoma skupinami vlastníkov POS – DMD Holdingom a Slovenským plynárenským priemyslom, š.p. „Myslím si, že každý akcionár POS sa musí snažiť o spoluprácu, pretože rozhodujúca je prosperita firmy. Vzhľadom k významu fabriky v regióne i pre štát tu nemôže ísť o boj súperiacich vlastníkov, ale musí ísť o spoluprácu v záujme celej spoločnosti. S niekým sa musíme dohodnúť, zatiaľ nás oslovilo SPP. Konzultovali sme s nimi naše kroky a ďalší postup,“ povedal J. Tóth. Zároveň priznal, že DMD Holding nepozná presne štruktúru, ako sa POS rozdelili. Z tohto dôvodu nevie zatiaľ určiť stratégiu ďalšieho rozvoja. Jedným z problémov s ktorým sa stretli aj v Považských strojárňach je neexistencia zákona o holdingu. „Brzdou rozvoja holdingových spoločností je zatiaľ dvojité zdanenie výnosov. Odbúranie dvojitého zdanenia by bolo riešením jedného z problémov,“ povedal. Upozornil pritom na zákony o holdingoch v Nemecku, podľa ktorých by sa museli z princípu zmeniť určité názory na holdingové spoločnosti. „V Nemecku síce nie sú výnosy holdingov dvojito zdanené, určitým spôsobom je však materská spoločnosť zodpovedná za hospodárenie, ako aj záväzky dcérskych spoločností,“ vysvetlil J. Tóth. Podľa J. Tótha pre rozvoj holdingovej spoločnosti je nutné vytvárať zdroje. „Výkyvy v jednej dcérskej spoločnosti by nemali vyvolať výkyvy v ostatných dcérach ani v holdingu samotnom. Holding by mal udržiavať určitú úroveň a mal by mať také finančné prostriedky, aby tieto výkyvy mohol likvidovať. Ak sa ukáže potreba transformácie na iný výrobný program, iné rozvojové princípy, tak by ich mal vykryť,“ uzavrel J. Tóth. V Považských strojárňach, a.s., Považská Bystrica (POS) sú zvolané dve mimoriadne valné zhromaždenia s rovnakým programom, ale s rôznym dátumom a miestom konania. Jedným z nich je valné zhromaždenie zvolané Dozornou radou POS na 30. marca. Ešte predtým, 9. marca, sa však má uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie zvolané Okresným súdom v Trenčíne. Okresný súd rozhodol o jeho zvolaní na základe žiadosti, v ktorej bola navrhovateľom spoločnosť DMD FIN, dcérska spoločnosť DMD Holdingu. Program oboch valných zhromaždení je totožný. Okrem otvorenia a voľby orgánov VZ je na programe zmena stanov a zmeny v Dozornej rade spoločnosti. Mimoriadne VZ má schváliť aj strategické ciele spoločnosti pre rok 1998. Takýto program navrhol DMD FIN. Jedným z najväčších vlastníkov spoločnosti Považské strojárne je spoločnosť Strojárska akciová a.s. Spolumajiteľom Strojárskej akciovej je aj HTC Holding. Práve túto spoločnosť obvinil tento týždeň denník Pravda, že spoločnosť tuneluje. HTC údajne presadil také stanovy a také usporiadanie dcérskych spoločností POS, ktoré mu umožňuje blokovať všetky rozhodnutia aj napriek strate výsadného postavenia. Výkonným riaditeľom HTC Holdingu a zároveň predsedom Dozornej rady Považských strojární je Eduard Horváth. DMD FIN, ktorý vlastní takmer 15 % akcií POS, je dcérskou spoločnosťou DMD Holdingu Trenčín. Majiteľom viac ako 19-percentného podielu v Považských strojárňach je aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS