ČLÁNOK
Dostavbu EMO by mala riešiť technicko-ekonomická štúdia
7. novembra 2000

Definitívnu odpoveď na otázku výhodnosti dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO) musí dať technicko-ekonomická štúdia, ktorej vypracovanie by mala zadať vláda SR. Po skončení odborného seminára venovaného tejto problematike to povedal predseda strany Smer Róbert Fico. „Od vlády očakávame, že v krátkom čase povie, čo sa stane s tretím a štvrtým blokom elektrárne,“ konštatoval.
V súčasnosti známe analýzy dostavby alebo nedostavby Mochoviec nie sú podľa jeho slov postačujúce pre objektívne zhodnotenie výhodnosti. „Na základe dostupných argumentov usudzujeme, že elektráreň treba dostavať, žiadna seriózna analýza však zatiaľ neexistuje,“ zdôraznil ekonomický expert strany Roman Václavík. Vláda by mala byť iniciátorom preto, lebo Fond národného majetku SR je hlavným vykonávateľom práv v Slovenských elektrárňach, a.s. (SE), kde vlastní 92,4 % základného imania.
Pre SE je otázka dostavby Mochoviec podľa predstaviteľov Smeru kľúčová, pretože do 3. a 4. bloku už investovali zhruba 15 mld. Sk. Z tejto sumy pripadá zhruba polovica na fixný a polovica na finančný majetok. Za najvhodnejší model dostavby považuje Smer tzv. projektové financovanie, ktorý predpokladá vytvorenie samostatnej akciovej spoločnosti. Do nej by SE vložili doteraz prestavané investície, manažment by na základe technicko-ekonomickej štúdie hľadal potenciálnych investorov na prefinancovanie ďalších zhruba 50 mld. Sk potrebných na dostavbu. Strategický investor by prevádzkoval dostavanú elektráreň až do uplynutia doby návratnosti vložených prostriedkov.
Vláda vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov prijala stanovisko, podľa ktorého neposkytne na prípadnú dostavbu žiadne garancie. Tento prístup nepovažuje R. Fico za zodpovedný, v skutočnosti sa vláda podľa jeho slov „bojí reakcie Európskej únie“. Smer pritom akceptuje, že dostavba zo zdrojov SE, ako to bolo v prípade 1. a 2. bloku, nie je možná. Elektrárne totiž zápasia s vysokou zadlženosťou, keď celková suma ich záväzkov dosahuje až 70 mld. Sk.
Seminára organizovaného stranou Smer sa okrem jej predstaviteľov a zástupcov SE zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, úradu podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša, poradenských firiem Arthur Andersen a Deloitte & Touche, ako aj niektorých mimovládnych organizácií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS