ČLÁNOK
Dopyt po priemyselných výrobkoch v apríli menej priaznivý
27. apríla 2001

Dopyt po priemyselných výrobkoch v apríli je menej priaznivý ako v marci. Vyššia úroveň dopytu ako normálna bola zistená u podnikov s výrobou inde neklasifikovanou, nižšiu úroveň ako normálnu uvádzajú, podobne ako v minulom mesiaci, podniky spracovania dreva a výroby výrobkov z dreva. Pretrváva stav, keď väčšia časť respondentov považuje zahraničný dopyt za priaznivejší ako domáci. Vyplýva to z výsledkov konjunkturálneho prieskumu, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Zásoby hotových výrobkov v posledných dvoch mesiacoch dosiahli hodnoty na úrovni dlhodobého priemeru. Za vyššie ako normálne považuje v apríli zásoby hotových výrobkov 17 % priemyselných podnikov, z toho najviac podniky výroby kovov a kovových výrobkov. Za optimálne ich považuje 80 % a 3 % podnikov uvádza stav zásob nižší ako normálny.

Očakávania priemyselných podnikov, z hľadiska vývoja priemyselnej produkcie, sa aj na ďalšie tri mesiace príliš nelíšia od očakávaní v marci. Pokles objemu priemyselnej produkcie očakáva len 10 % respondentov (vážené priemyselnou produkciou). Rast produkcie očakávajú respondenti vo výrobe strojov a zariadení a vo výrobe ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Úroveň indikátora dôvery v priemysle v apríli dosiahla podobnú hodnotu ako v marci. Tento stav spôsobil zvýšený stav zásob hotových výrobkov a nižší očakávaný objem priemyselnej produkcie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS