ČLÁNOK
Dopyt po nových akciách Slovakofarmy, a.s., Hlohovec bol 5,6 krát vyšší ako ponuka
25. októbra 1997

Dopyt po nových akciách Slovakofarmy, a.s., Hlohovec bol 5,6 krát vyšší ako ponuka. Emisia nových akcií spoločnosti bola od 30. októbra prijatá Výborom pre kótovanie a registráciu cenných papierov Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) s kódom ISIN: SK1120004439. Predkúpne právo mali doterajší akcionári, pričom uprednostňovaní boli dlhodobí investori. Základné imanie bolo navýšené upísaním 230 765 kusov akcií na hodnotu 4879 Sk za akciu alebo ekvivalent 144 USD podľa devízového kurzu NBS zo 6. októbra 1997. Za 2 až 3 roky je Slovakofarma ochotná urobiť ďalšie navýšenie. Ako uviedol generálny riaditeľ Slovakofarmy Ondřej Gattnar „spoločnosť touto emisiou získala 1,150 mld. Sk zdrojov, ktoré budú použité na splátku úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS