ČLÁNOK
Dopravná poisťovňa začala s vnútornou reštrukturalizáciou
11. októbra 2001

Dopravná poisťovňa, a.s. v stredu predložila Úradu pre finančný trh (ÚFT) scenár opatrení, ktoré by mali viesť k postupnej konsolidácii spoločnosti. Agentúru SITA o tom informoval poverený riaditeľ spoločnosti Ján Pašiak.

Už 10. augusta tohto roka vydal ÚFT predbežné opatrenie, ktorým zakázal poisťovni uzatváranie nových poistných zmlúv. Dôvodom rozhodnutia bolo nadmerné čerpanie technických rezerv poisťovne. Na ich poklese sa podľa Pašiaka podieľala vysoká škodovosť v oblasti havarijného poistenia ako aj poistenie colných dlhov a poistenie pri medzinárodnej kamiónovej doprave. Pod nadmerné čerpanie rezerv sa podpísala aj exekúcia colného úradu v Trenčíne v objeme 20 mil. Sk. „Vedenie poisťovne však túto exekúciu právne napadlo a po vyhratom prvostupňovom rozhodnutí je spor na Najvyššom súde SR,“ konštatoval Pašiak.

„Po výmene vedenia poisťovne v auguste tohto roka boli prijaté kroky, ktoré by mali viesť ku konsolidácii spoločnosti,“ tvrdí Pašiak. Spoločnosť pristúpila podľa neho k minimalizácii nákladov a s cieľom výrazného zníženia škodovosti začala s individuálnym posudzovaním klientov, s ktorými uzatvorila poistné zmluvy. Cieľom vedenia spoločnosti je podľa neho pripraviť Dopravnú poisťovňu na vstup zahraničného investora, ktorý by pomohol navýšiť technické rezervy. Tie totiž predstavujú hlavnú výhradu zo strany ÚFT.

V prípade naplnenia deklarovaných zámerov by poisťovňa podľa jej riaditeľa mala byť pripravená na vstup zahraničného partnera začiatkom decembra tohto roka. Zahraničnému investorovi chce vedenie po konsolidácii ponúknuť široký poistný kmeň poisťovne v oblasti, na ktorú sa špecializuje, ako aj dobré meno a odborné schopnosti spoločnosti.

Hospodárenie poisťovne skončilo v prvom polroku so stratou 19,57 mil. Sk, pričom základné imanie predstavovalo 91,8 mil. Sk, rezervy poisťovne boli na úrovni 57,01 mil. Sk. Dopravná poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1996 ako špecializovaná poisťovňa pre oblasť dopravy, prepravy a dopravných prostriedkov. Bola založená dopravcami, najmä pre riešenie rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dopravou a prepravou. Zaistenie realizuje poisťovňa prostredníctvom spoločnosti Harris & Dixon u európskych zaisťovateľov, hlavne AXA Re. Hlavným akcionárom poisťovne je Česmad so 46,65-percentným podielom na základnom imaní. Druhým významným akcionárom poisťovne je Eko-S Trans, ktorý vlastní 33,01 % jej akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS