ČLÁNOK
Dopravná poisťovňa už nemá povolenie na poisťovaciu činnosť
15. marca 2002

Dopravná poisťovňa, a.s. (DP), Bratislava už nemá povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. Rozhodol o tom Úrad pre finančný trh (ÚFT) na základe vyhlásenia konkurzu na poisťovňu zo 4. marca tohto roku. Všetky pohľadávky a záväzky Dopravnej poisťovne sa vysporiadajú v rámci konkurzného konania. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník ÚFT Marek Kačmár.

Krajský súd v Bratislave menoval do funkcie riadneho konkurzného správcu DP Pavla Loduhu. Návrh na konkurz podalo koncom minulého roka predstavenstvo poisťovne, keďže poisťovňa nebola schopná uhrádzať svoje záväzky. DP previedla 1. marca na R+V Poisťovňu, a.s., časť poistného kmeňa, ktorý predstavuje 1 700 zmlúv o poistení ochrany žiadateľa o štátny príspevok v rámci programu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Podľa člena predstavenstva R+V Klausa Schäfera bola ich hodnota v predpísanom poistnom zhruba 30 mil. Sk.

Celková hodnota transakcie podľa Schäfera zatiaľ nie je definitívne určená a závisí od počtu klientov, ktorí sa rozhodnú prejsť k R+V. Zmluva medzi oboma poisťovňami totiž zahŕňa aj kontinuálnu poistnú ochranu ďalších 1 900 poistných zmlúv prepoistením do preberajúcej poisťovne.

R+V Poisťovňa bude musieť na prebraté poistky vytvoriť technické rezervy. Rezervy DP totiž neboli reálne kryté aktívami poisťovne, čo bol jeden z hlavných dôvodov, ktoré viedli ÚFT k nariadeniu prevodu poistného kmeňa na inú poisťovňu.

DP nemohla od polovice augusta minulého roku na základe rozhodnutia ÚFT uzatvárať nové poistné zmluvy a predlžovať platnosť uzatvorených poistných zmlúv. ÚFT k tomuto kroku pristúpil po posúdení výsledkov kontroly uskutočnenej v poisťovni v lete 2001. Prevod poistného kmeňa úrad nariadil 12. októbra. O celý poistný kmeň Dopravnej poisťovne však nemala záujem žiadna poisťovňa, a tak ÚFT súhlasil s návrhom na prevod časti poistného kmeňa. Poisťovňa R+V získala súhlas s prevodom časti poistného kmeňa 21. februára tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS