ČLÁNOK
Dopravná poisťovňa previedla časť kmeňa na R+V Poisťovňu
4. marca 2002

Dopravná poisťovňa, a.s. (DP) v piatok previedla na R+V Poisťovňu, a.s. časť poistného kmeňa, ktorý predstavuje 1 700 zmlúv o poistení ochrany žiadateľa o štátny príspevok v rámci programu Štátneho fondu rozvoja bývania. Zmluva medzi oboma poisťovňami zahŕňa aj kontinuálnu poistnú ochranu ďalších 1 900 poistných zmlúv prepoistením do preberajúcej poisťovne. Pre agentúru SITA to povedal poverený riaditeľ Dopravnej poisťovne Ján Pašiak.

Ako vysvetlil, R+V ponúkne klientom DP prepoistenie za porovnateľných podmienok, aké majú dohodnuté v platných poistných zmluvách v DP. Približne tisíc klientov, ktorí nie sú predmetom zmluvného vzťahu medzi odovzdávajúcou a preberajúcou poisťovňou, vedenie DP oslovilo listom, v ktorom navrhuje riešenie na predčasné ukončenie platnosti ich poistných zmlúv k 31. marcu. Prevod časti poistného kmeňa nariadil Úrad pre finančný trh (ÚFT) v polovici októbra minulého roku.

Pre DP boli problémom najmä ručiteľské aktivity pre jej akcionárov, ktoré odčerpávali aktívne finančné zdroje. K zhoršeniu pozície poisťovne prispelo vyplatenie plnení z poistenia vkladov v skrachovanej Dopravnej banke v novembri 2000 v objeme 20 mil. Sk. Na poisťovňu negatívne pôsobilo aj uhradenie poistnej udalosti v objeme ďalších 20 mil. Sk z poistenia colných dlhov exekúciou z bankových účtov poisťovne. Stiahnutie týchto zdrojov z účtov poisťovne je predmetom súdneho sporu, termín pojednávania by mal byť v marci.

Fakt, že poisťovňa je pred krachom, podľa Pašiaka skonštatovala dozorná rada poisťovne koncom mája minulého roku. Už v auguste 2000 sa pritom na dozornej rade objavila požiadavka spracovania krízového finančného plánu na rok 2001. Na nepriaznivú finančnú situáciu poisťovne upozorňovala aj audítorská správa za rok 2000, keď poisťovňa vykázala stratu 29 mil. Sk.

Poisťovňu mal „vytrhnúť z biedy“ nový investor, ktorý mal zvýšiť základné imanie o 70 mil. Sk. Akcionári toto riešenie odsúhlasili v polovici minulého roka, ÚFT však podľa Pašiaka neudelil súhlas na nadobudnutie akcií novým investorom. Akcionári ešte mohli zvýšiť základné imanie z vlastných zdrojov o navrhovaných 30 mil. Sk, túto možnosť však koncom augusta 2001 zamietli. Vtedy však už ÚFT zakázal poisťovni uzatvárať nové zmluvy, predlžovať platnosť uzatvorených zmlúv a nakladať s aktívami poisťovne bez súhlasu ÚFT. Tomuto kroku predchádzali kontroly v poisťovni, pokuta a opatrenie zosúladiť umiestnenie prostriedkov rezerv.

V septembri minulého roku sa v poisťovni uskutočnili zmeny v orgánoch spoločnosti a poisťovňa predložila úradu plán opatrení na konsolidáciu spoločnosti. „Úrad však nepristúpil k paralelnému riadeniu konsolidácie poisťovne podľa predloženého plánu, ani nevyhlásil nútenú správu tak, ako sme to očakávali,“ povedal Pašiak. „Namiesto hľadania ďalších ciest oživenia spoločnosti úrad 12. októbra nariadil prevod poistného kmeňa,“ dodal. O celý poistný kmeň Dopravnej poisťovne však nemala záujem žiadna poisťovňa, a tak ÚFT súhlasil s návrhom na prevod časti poistného kmeňa. Poisťovňa R+V získala súhlas s prevodom časti poistného kmeňa 21. februára tohto roku.

Dopravná poisťovňa v súčasnosti smeruje do konkurzu. Navrhlo ho samotné predstavenstvo poisťovne v závere novembra minulého roku. Krajský súd v Bratislave koncom januára vymenoval predbežného správcu konkurznej podstaty, stal sa ním Pavel Loduha.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS