ČLÁNOK
Dopravná poisťovňa navrhnutá do konkurzu
18. decembra 2001

Predstavenstvo Dopravnej poisťovne, a.s., podalo na Krajskom súde v Bratislave návrh na vstup spoločnosti do konkurzu. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda dozornej rady poisťovne Ladislav Ondriaš. Ako dodal, spoločnosť má podľa zákona o konkurze a vyrovnaní právo podať návrh na konkurz v prípade, že nie je schopná do 30 dní uhrádzať svoje záväzky. Súd svoje rozhodnutie podľa neho zatiaľ nevydal.

Dopravná poisťovňa musí do 28. decembra predložiť Úradu pre finančný trh (ÚFT) návrh postupu poistného kmeňa na inú poisťovňu. Jeho súčasťou musí byť aj súhlas preberajúcej poisťovne s prevodom poistného kmeňa. Takýto krok jej totiž nariadil ÚFT. Poisťovňa o prebratí poistného kmeňa v súčasnosti rokuje s tromi poisťovňami. Ondriaš ich zatiaľ odmietol konkretizovať, ukončenie rokovaní očakáva do konca tohto týždňa.

Poistný kmeň DP predstavoval ku koncu septembra 5 056 živých zmlúv, pričom predpis poistného dosiahol 77 mil. Sk a ku koncu novembra už len 55 mil. Sk. Technické rezervy poisťovne na živý poistný kmeň predstavovali 34 mil. Sk, podľa ÚFT však poisťovňa ku koncu septembra nedisponovala aktívami potrebnými na ich krytie. Na základe výsledkov kontroly, ktorú ÚFT v lete v poisťovni vykonal, úrad v polovici augusta zakázal poisťovni uzatvárať nové poistné zmluvy a predlžovať platnosť uzatvorených poistných zmlúv.

Dopravná poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1996 ako špecializovaná poisťovňa pre oblasť dopravy, prepravy a dopravných prostriedkov. Založili ju dopravcovia najmä pre riešenie rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dopravou a prepravou. V akcionárskej štruktúre poisťovne figuruje Česmad a Eko-S Trans.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS