ČLÁNOK
Dopravná poisťovňa by mala už onedlho previesť časť kmeňa na inú poisťovňu
20. februára 2002

Dopravná poisťovňa, a.s. (DP) predložila Úradu pre finančný trh (ÚFT) žiadosť o prevod časti poistného kmeňa na inú poisťovňu spolu s rámcovou zmluvou o prevode. Poisťovňa očakáva, že úrad jej žiadosť posúdi do konca týždňa. Pre agentúru SITA to povedal poverený riaditeľ DP Ján Pašiak. Zatiaľ však odmietol upresniť, ktorá poisťovňa by mala časť poistného kmeňa DP prevziať. Podľa neho preberajúca poisťovňa na seba prevezme práva a povinnosti vyplývajúce z dvoch tretín celého poistného kmeňa.

Zvyšnú tretinu poistiek, ktorá predstavuje 1 410 poistných zmlúv, bude musieť DP ukončiť. Najväčšiu časť z nich podľa Pašiaka tvoria poistenia zodpovednosti medzinárodného dopravcu v rámci CMR pre 679 klientov. Zvyšok predstavujú neštandardné havarijné alebo majetkové poistenia. Podľa Pašiaka by poisťovňa mala mať po prevode väčšej časti kmeňa dostatok zdrojov na vyplatenie záväzkov voči zostávajúcim klientom.

Dopravná poisťovňa nemohla od polovice augusta minulého roku na základe rozhodnutia ÚFT uzatvárať nové poistné zmluvy a predlžovať platnosť uzatvorených poistných zmlúv. ÚFT k tomuto kroku pristúpil po posúdení výsledkov kontroly uskutočnenej v poisťovni v lete 2001. Hlavným nedostatkom v poisťovni bolo nedostatočné krytie technických rezerv poisťovne. Predstavenstvo DP podalo koncom roka na Krajskom súde v Bratislave návrh na vstup spoločnosti do konkurzu. Spoločnosť má totiž podľa zákona o konkurze a vyrovnaní právo podať návrh na konkurz v prípade, že nie je schopná do 30 dní uhrádzať svoje záväzky.

Dopravná poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1996 ako špecializovaná poisťovňa pre oblasť dopravy, prepravy a dopravných prostriedkov. Založili ju dopravcovia najmä pre riešenie rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dopravou a prepravou. V akcionárskej štruktúre poisťovne figuruje Česmad a Eko-S Trans. Celkový poistný kmeň poisťovne, ktorý zahŕňa aj neživé poistné zmluvy, predstavoval ku koncu roka 4 340 zmlúv. Predpis poistného predstavoval 52 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS