ČLÁNOK
Dopravná banka v konkurze už vymohla takmer 500 mil. Sk
18. júla 2001

Dopravná banka (DB) v konkurze vymohla už takmer 500 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval správca konkurznej podstaty DB Milan Chovanec. Podľa neho možno za úspech považovať nedávne splatenie záväzku mesta Banská Bystrica v objeme 80 mil. Sk. Mesto podľa Chovancových slov pristúpilo k splateniu po tom, čo Dopravná banka začala exekúciu majetku mesta. Banka tiež zaevidovala splatenie pohľadávky v objeme 150 mil. Sk od konzorcia slovenských bánk.

„Príjmy Dopravnej banky v tomto roku pochádzali pohľadávok vymožených prostredníctvom súdnych sporov, ako aj z načas splatených pohľadávok,“ uviedol Chovanec. Celková suma príjmov DB v tomto roku dosiahla 380 mil. Sk. „Na účtoch úpadku je dostatok prostriedkov na uspokojenie nárokov proti podstate a pohľadávok prvej a druhej triedy, vrátane colných úradov. Ak Najvyšší súd SR neuzná pohľadávku Fondu ochrany vkladov (FOV), uspokojíme nároky všetkých veriteľov,“ skonštatoval konkurzný správca.

FOV je so svojou 2,2-miliardovou pohľadávkou najväčším veriteľom banky, celková suma prihlásených pohľadávok predstavuje 2,5 mld. Sk. K väčším veriteľom patria ešte colné úrady v Komárne a Banskej Bystrici spolu s Colným riaditeľstvom SR s pohľadávkou 178 mil. Sk a Dopravná poisťovňa so 17-miliónovou pohľadávkou. Na stretnutí veriteľov DB, ktoré sa konalo v decembri minulého roka, sa zástupcovia veriteľov nedohodli na schválení plánu speňaženia. Banka preto zatiaľ nepredávala pohľadávky. Správca poprel pohľadávku FOV, vyplývajúcu z výplat za nedostupné vklady v DB. Spor je v súčasnosti po odvolaní FOV na Najvyššom súde SR.

NBS zaviedla v Dopravnej banke nútenú správu od 1. júla 2000. Hlavným dôvodom bola kumulovaná strata banky, ktorá ku koncu mája minulého roka dosiahla 1,038 mld. Sk, čo presiahlo o 238,5 mil. Sk hodnotu základného imania banky. Konkurz na banku súd vyhlásil 22. augusta minulého roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS