ČLÁNOK
Dopravná banka už začala s reštrukturalizáciou
10. júna 1999

Za prvých päť mesiacov 1999 vykazuje banka vyrovnané hospodárenie pri rastúcej kapitálovej primeranosti. Na tlačovej besede v Banskej Bystrici o tom informovala generálna riaditeľka DB Zora Urbanová. Podnikateľský plán na tento rok predpokladá zvýšenie bilančnej sumy na 5,5 mld. Sk a „nestratový“ hospodársky výsledok.
Minuloročné hospodárenie bolo podľa generálnej riaditeľky ovplyvnené snahou banky preorientovať sa z pôvodnej klientely, ktorou boli dopravné subjekty, na univerzálnu finančnú inštitúciu na preplnenom trhu. Svoju úlohu však zohrala aj celková hospodárska situácie v SR a spôsob riadenia banky predchádzajúcim vedením. Ako ďalej uviedla, DB už začala s realizáciou ozdravného programu, ktorý spočíva hlavne vo vytvorení opravných položiek na klasifikované úvery, opätovnej orientácii na dopravný trhový segment a vstupe strategického investora. Banka eviduje klasifikované úvery vo výške 42,3 % svojho úverového portfólia, čo Z. Urbanová považuje za slovenský priemer. „Vďaka už vytvoreným opravným položkám však banka teraz začína s čistým stolom,“ konštatovala. Strategický, s najväčšou pravdepodobnosťou zahraničný investor, by mal podľa jej slov navýšiť základné imanie banky najmenej o pol miliardy Sk. DB rokuje s viacerými bankovými aj nebankovými subjektmi. Bankové subjekty majú predovšetkým záujem o získanie bankovej licencie v SR.
V priebehu minulého roka sa znížil stav úverov banky z 2,14 na 2,09 mld. Sk, hodnota cenných papierov v portfóliu DB klesla zo 744 na 213 mil. Sk. Naopak vzrástli opravné položky zo 173 na 274 mil. Sk. Na strane pasív klesli vklady klientov z 3,06 na 2,7 mld. Sk, zvýšili sa však rezervy, rezervné a iné fondy z 23 na 69 mil. Sk. Základné imanie sa nezmenilo a ostalo na úrovni 800 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS