ČLÁNOK
Dopravná banka hľadá strategického investora
3. apríla 2000

Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.
Vybraný strategický investor bude mať oprávnenie získať strategický (nadpolovičný) balík akcií Dopravnej banky. Podmienkou výberového konania je, aby strategický partner bol schopný zúčastniť sa transakcie navyšovania základného imania spoločnosti a aby bol v súlade so zákonom o bankách akceptovaný regulátorom trhu. Mal by mať ďalej zároveň schopnosť poskytnúť banke dlhodobé strategické smerovanie.
Návrh uchádzača do výberového konania je potrebné predložiť do 20. apríla, o výsledkoch bude Dopravná banka informovať najneskôr do 12. mája.
Súčasnými akcionármi spoločnosti Dopravná banka, a.s., Banská Bystrica je Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá vlastní 45 % akcií, 37,5 % kontroluje Slovenská autobusová doprava Banskobystrická dopravná spoločnosť, š.p., Investičná rozvojová banka, a.s. vlastní 15-percentný balík a 2,5-percentný podiel Dopravnej banky má pod kontrolou Štátny fond cestného hospodárstva.
Rok 1998 banka uzatvorila s bilančnou sumou 3,9 mld. Sk a stratou v objeme 237,9 mil. Sk. Banke sa po kúpe pobočiek COOP banky a Ekoagrobanky v roku 1996 zhoršilo úverové portfólio, pričom niektoré úvery musela preklasifikovať a vytvoriť na nich opravné položky. Banka evidovala klasifikované úvery vo výške 42,3 % svojho úverového portfólia. Kapitálová primeranosť dosiahla ku koncu roka 1998 približne 9,95 %. Podľa predbežných výsledkov zverejnených týždenníkom Trend dosiahla bilančná suma Dopravnej banky ku koncu minulého roka 3,5 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky vykázala banka po 539 mil. Sk v roku 1998 v uplynulom roku na úrovni vyše 700 mil. Sk. Podľa predbežných údajov dosiahla banka v roku 1999 prevádzkovú stratu okolo 11 mil. Sk, pričom celkovo banka zrejme vykáže zisk pred zdanením na úrovni 6 až 7 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS