ČLÁNOK
Dopravná banka (DB), a. s., Banská Bystrica dosiahla za rok 1997 zisk vo výške 20,5 mil. Sk
3. marca 1998

Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Roman Trubač. „Výsledky za rok 1997 potvrdzujú správnosť strategického rozhodnutia súvisiaceho s kúpou spomenutých bánk. V roku 1997 bolo zavŕšené zlúčenie troch bánk do jedného celku. K 1. januáru 1998 sa podarilo zjednotiť informačný systém a organizačnú štruktúru banky,“ povedal R. Trubač. Bilančná suma dosiahla k 31. decembru 1997 hodnotu 5,265 mld. Sk oproti 3,903 mld. Sk z roku 1996, čo znamená medziročný nárast o 35 %. Najväčší nárast v oblasti pasív zaznamenali vklady klientov, ktoré vzrástli oproti roku 1996 o 1,630 mld. Sk na sumu 3,064 mld. Sk (nárast o 114 %). Úverové portfólio vzrástlo iba nepatrne na 2,136 mld. Sk, čo predstavuje 40 % z bilancie banky. DB sa podľa R. Trubača v roku 1997 zamerala vo zvýšenej miere na nákup vysoko likvidných štátnych cenných papierov. Objem klasifikovaných úverov predstavoval k 31. decembru 1997 zhruba 20 % z úverového portfólia banky. Počet účtov klientov banky stúpol medziročne o 14 000. Ku koncu minulého roka viedla banka približne 33 000 klientskych účtov. Banka v roku 1997 zaviedla svoje vlastné platobné karty a v roku 1998 plánuje vydanie medzinárodných platobných kariet a inštaláciu vlastných bankomatov. Banka v roku 1997 plnila všetky opatrenia NBS týkajúce sa obozretného podnikania bánk a vytvorila dostatok rezerv a opravných položiek na krytie možných strát. K záveru decembra mala DB sieť 15 pobočiek, 4 expozitúr a 6 colných pracovísk a zamestnávala 320 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS