ČLÁNOK
Doplnkové dôchodkové poisťovne spravujú 4,7 mld. Sk
11. októbra 2001

Do systému doplnkového dôchodkového poistenia (DDP) bolo ku koncu septembra zapojených viac ako 252 tis. občanov, čo predstavuje takmer 12 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Počet poistencov pritom v tomto roku stúpol o takmer 70 tis. osôb. Informoval o tom riaditeľ odboru dozoru nad DDP Ministerstva práce a sociálnych vecí Juraj Heriban.

Všetky štyri poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu doplnkového dôchodkového poistenia uzavreli počas prvých troch kvartálov 2 250 zamestnávateľských zmlúv, ich celkový počet tak dosiahol 4 382. Spolu poisťovne spravovali finančné prostriedky v objeme 4,7 mld. Sk. Počas prvých deviatich mesiacov pritom vyzbierali 1,2 mld. Sk. Priemerný príspevok predstavoval 880 Sk.

Na Slovensku bolo ku koncu septembra viac ako 15,7 tis. príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia. Poisťovne počas roka vyplatili viac ako 166 mil. Sk dávok, kumulatívne ich objem predstavuje 306 mil. Sk. „Pozitívne možno hodnotiť pokles vyplatených jednorazových dávok a stúpajúci počet pravidelne vyplácaných starobných dôchodkov,“ skonštatoval Heriban.

Najväčšou poisťovňou v tejto oblasti zostala Prvá DDP Tatry-Sympatia, ktorá získala celkovo 142,5 tis. poistencov, z toho 38 362 počas prvých deviatich mesiacov. DDP Stabilita spravovala ku koncu septembra 68 806 poistných zmlúv, keď v tomto roku uzavrela 15 400 zmlúv. DDP Pokoj mala celkovo 20 017 poistencov, pričom od januára uzavrela 9 782 nových zmlúv. Najmladšia DDP Lipa evidovala k ultimu septembra 21,4 tis. poistencov po tom, čo v tomto roku zaregistrovala 7 855 nových poistencov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS