ČLÁNOK
Doplnkové dôchodkové poistenie už uzatvorilo 360 tisíc ľudí
24. júla 2002

V systéme doplnkového dôchodkového poistenia (DDP) bolo ku koncu júna tohto roka poistených takmer 360 tisíc občanov. Od začiatku roka tak štyri doplnkové dôchodkové poisťovne získali spolu vyše 78 tisíc nových poistencov. Celkový prírastok poistencov by mal v tomto roku podľa plánov poisťovní predstavovať 155 tisíc. Vyplýva to údajov, ktoré agentúre SITA poskytli spoločnosti pôsobiace na trhu.

Od svojho vzniku do konca polroka 2002 uzatvorili poisťovne celkovo 7 210 zamestnávateľských zmlúv (ZZ), čím sa ich počet za prvý polrok zvýšil o 2 325. Počas minulého roka poisťovne uzatvorili 2 752 nových ZZ.

Na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobia DDP Tatry-Sympatia, Pokoj DDP, DDP Stabilita a DDP Lipa. Na zvýšení počtu poistených občanov sa v prvom polroku najviac podieľala DDP Tatry-Sympatia, keď za toto obdobie získala 38,3 tisíc nových klientov. Pokoj DDP v rovnakom období zvýšila počet svojich poistencov o 24,9 tisíc. Prírastok DDP Stabilita za prvých 6 mesiacov tohto roka predstavoval 11,7 tisíc nových poistencov, DDP Lipa rozšírila počet klientov o 3,7 tisíc.

Z celkového počtu poistených občanov bolo ku koncu júna vyše 196 tisíc klientov DDP Tatry-Sympatia, čím jej podiel na trhu dosiahol 54,5 %. Druhou najväčšou poisťovňou je DDP Stabilita s vyše 85 tisíc poistencami a 24 percentným podielom na trhu. DDP Pokoj ku koncu polroka evidovala celkovo 51 tisíc klientov, jej trhový podiel predstavoval 14 %. Trhový podiel DDP Lipa ako najmladšej spoločnosti na trhu dosiahol v júni takmer 7,5 %, keď počet jej poistencov bol na úrovni 26,4 tisíc.

O licenciu na vykonávanie činnosti DDP sa v súčasnosti uchádza spoločnosť Danubia Holding, a.s. Ak jej vláda povolenie udelí, na trhu by v budúcnosti pribudla piata poisťovňa s názvom 1. národná doplnková dôchodková poisťovňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS