ČLÁNOK
Doplnených ponúk na poradcu pri predaji SE je len sedem
7. decembra 2001

Doplnené ponuky do tendra na výber privatizačného poradcu tzv. nových elektrární predložilo do stanoveného termínu sedem spoločností. Agentúru SITA o tom informoval tajomník výberovej komisie Bohuslav Brenza.

Pôvodne do tendra predložilo ponuky osem spoločností, komisia však všetky požiadala, aby svoje ponuky doplnili. Keďže ôsma spoločnosť doplnenú ponuku nepredložila, o jej pokračovaní respektíve nepokračovaní v súťaži rozhodne výberová komisia. Komisia by zároveň mala na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa koná v piatok 7. decembra, rozhodnúť aj o víťazovi tendra.

Informačné memorandum k súťaži, ktorú Fond národného majetku (FNM) vypísal 26. októbra, si pôvodne prevzalo 19 spoločností. Účastník tendra musí preukázať, že objem jeho tržieb alebo tržieb skupiny, ktorej je členom, dosiahol v posledných piatich rokoch viac ako 250 mil. USD. Zároveň záujemca musí čestne prehlásiť, že sa proti nemu nevedie žiadne konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a predložiť vyhlásenie, že nejde o konflikt záujmov. Záujemca by mal tiež predložiť minimálne päť medzinárodných referencií vzťahujúcich sa na oblasť fúzií a akvizícií v energetickom sektore, kde pôsobil ako samostatný manažér transakcie alebo ako člen skupiny. Skupina je v prípade tohto tendra definovaná ako subjekty vzájomne prepojené investíciou do majetku, ktorá presahuje 50 % registrovaného imania. Účastník tendra musí mať tiež povolenie obchodovať na trhu cenných papierov na Slovensku a na jednom z trhov v nasledovných krajinách – Veľká Británia, Nemecko alebo USA.

Takzvané nové elektrárne by mali vzniknúť zo súčasných Slovenských elektrární (SE). Úlohou poradcu bude koordinovať privatizáciu maximálne 44,79 % nových elektrární. Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) SE, ktoré by malo rozhodnúť o ich rozdelení, by sa malo konať 13. decembra.

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava (SE) ukončili tri štvrťroky tohto roku so ziskom pred zdanením 2,992 mld. Sk. Najvyšší podiel na výsledku hospodárenia mal predaj podielu SE na akciách Globtelu, ktorý priniesol 2,338 mld. Sk a mal 96-percentný podiel na celkovom zisku. Výnosy elektrární dosiahli v uvedenom období 44,599 mld. Sk, náklady predstavovali 42,176 mld. Tržby elektrární z vlastného predaja boli za sledované obdobie 30,788 mld. Sk, čo znamená mierne medziročné zníženie o necelé tri percentá. Elektrárne vyrobili za deväť mesiacov elektrickú energiu v objeme 19,556 terawatthodín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS