ČLÁNOK
Dopad útokov v USA odhaduje Aegon na menej než 30 mil. USD
21. septembra 2001

Žiadosti o poistné náhrady, ktoré očakáva holandská poisťovňa Aegon v súvislosti s teroristickými útokmi na USA, budú mať negatívny dopad na hospodárenie spoločnosti. Ten by však nemal presiahnuť 30 mil. USD.

Poisťovací koncern, ktorý je jedným z uchádzačov o kúpu Slovenskej poisťovne, odhaduje celkový objem poistných náhrad na 50 mil. USD, čo je po zohľadnení daňových úspor menej než 30 mil. USD. Podľa informácii poskytnutých spoločnosťou čistý objem nárokov v oblasti životného poistenia bude nižší ako 20 mil. USD a čistý objem nárokov v oblasti zaistenia by nemal prevýšiť 30 mil. USD. Aegon v USA prakticky neposkytuje poistenie a zaistenie majetku či obchodných záväzkov, a preto sa neobáva poistných nárokov v tomto segmente. Navyše, v segmente životného a úrazového poistenia sa spoločnosť v newyorskej oblasti angažovala len minimálne, pričom podiel individuálnych klientov predstavuje bezvýznamné percento.

„S výnimkou poistenia aktivít v oblasti cestovného ruchu a obchodovania s cennými papiermi udalosti v USA nezasiahli priamo ani jeden z našich produktových segmentov a spoločnosť mohla pokračovať v normálnej prevádzke,“ skonštatovala poisťovňa.

Predstavitelia Aegonu odmietli bližšie komentovať záujem o Slovenskú poisťovňu i po tom, ako ministerstvo privatizácie oficiálne označilo holandský koncern za štvrtého potenciálneho investora. „Berieme na vedomie, že ministerstvo zverejnilo meno našej spoločnosti v snahe zabezpečiť transparentnosť procesu predaja a deklarovalo svoj záujem o rozhovory s nami. V súčasnej fáze procesu však môžeme iba skonštatovať, že súčasťou stratégie spoločnosti je vyhľadávanie zaujímavých príležitostí na zaujímavých trhoch,“ uviedla holandská poisťovňa pre agentúru SITA.

Stratégia spoločnosti Aegon zahŕňa štyri prvky – dôraz na kľúčový biznis, decentralizovanú organizačnú štruktúru, ziskovosť a medzinárodnú expanziu. „Pokiaľ ide o posledný prvok, Aegon dopĺňa svoj interný rast selektívnymi akvizíciami. Akvizície uprednostňujeme v krajinách, kde už pôsobíme, s cieľom zvýšiť rozsah a posilniť distribúciu. Ročné investície do zakladania nových spoločností obmedzuje Aegon približne na 3 % celkového čistého príjmu,“ zdôraznila holandská skupina.

Holandská poisťovacia skupina Aegon patrí medzi najväčšie poisťovacie koncerny na svete. Takmer 90 % aktivít poisťovne sa sústreďuje v životnom a dôchodkovom poistení a s tým spojenými investičnými produktmi. Spoločnosť zamestnáva na celom svete 24 tis. zamestnancov. Kľúčové aktivity má Aegon okrem Holandska aj v USA, Veľkej Británii, Maďarsku a Španielsku. Vlani realizoval Aegon čistý zisk v objeme 2,066 mld. EUR pri celkovom predpísanom poistnom vo výške 20,8 mld. EUR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS