ČLÁNOK


,

Domy Adolfa Kolpinga
22. novembra 2002

Zvláštny názov hotela – Kolpingov dom – v Spišskej Kapitule jeho návštevníci vnímajú väčšinou ako meno terajšieho alebo bývalého majiteľa. Keď sa dozvedia, že takýchto „domov“ Adolfa Kolpinga sú desiatky v 42 krajinách sveta, treba začať vysvetľovať…

Dom v Spišskej Kapitule vznikol ako výsledok práce tzv. Kolpingovho diela na Slovensku. Ide o cirkevné hnutie, ktoré pokračuje v práci svojho zakladateľa, katolíckeho kňaza Adolfa Kolpinga. Ten už pred 150 rokmi založil stavovskú organizáciu najmä pre tovarišov, učňov a remeselníkov. Vďaka Kolpingovmu hnutiu sa vo všetkých významnejších mestách zakladali domy pre ľudí, ktorí s nástupom manufaktúr mali problémy s uplatnením. V domoch našli možnosti ubytovania, práce, pomoci i vzdelávania. To je náplňou hnutia na celom svete dodnes. Kolpingov dom v Spišskej Kapitule je však aj vyhľadávaným hotelom v tejto zaujímavej turistickej lokalite pod Spišským hradom. „Atraktívnosť miesta, ale aj ekonomická situácia a potreba samofinancovania našich aktivít nás donútila tento štýlový objekt využívať ako hotelové zariadenie pre verejnosť,“ vysvetľuje Margita Marková, centrálna sekretárka Kolpingovho diela na Slovensku. Mimochodom, jediná žena a zástupkyňa východnej Európy je členkou aj Európskeho Kolpingovho diela.

Toto občianske združenie pracuje vďaka mnohým projektom v rôznych častiach Slovenska, veľmi silné zázemie má však v Banskej Štiavnici, kde sídlia jeho centrálne orgány, a práve v Spišskej Kapitule, kde má svoj „dom“. Menšie organizačné jednotky u nás približne 800-členného hnutia sa volajú príznačne – rodiny.

Na začiatku budovania netradičného hotela boli aktivity bavorskej vlády. Tak vzniklo občianske združenie Kolpingovo dielo na Slovensku.

Myšlienky zaujali

Reštitučné nároky na zhabané majetky „kolpingu“ u nás, boli v tom čase už dávno stratené. Pred desiatkami rokov, do prvej svetovej vojny, malo totiž hnutie prívržencov po celom Slovensku a Kolpingov dom sa nachádzal v roku 1854 aj v Bratislave. Neskôr pôsobilo hnutie v Trnave, Trenčíne, Košiciach i Prešove.“Žiaľ, žijúcich pamätníkov sme už nenašli, podnet bavorskej vlády oslovil ľudí, ktorých myšlienky Kolpinga zaujali. Preto sme začali hľadať vhodný dom na naše aktivity,“ dopĺňa M. Marková.

Tak získali budovu v Spišskej Kapitule od spišského diecézneho biskupa Františka Tondru do bezplatného prenájmu na 99 rokov. Schátraný objekt vyžadoval okolo 20 miliónov korún na rekonštrukciu i zariadenie. Pätinu všetkých prác pri jeho obnove odpracovali prívrženci hnutia. Ostatné prostriedky poskytol anonymný darca z Nemecka a nemecké partnerské organizácie. „Dom je otvorený od apríla minulého roka a zatiaľ je stratový, doplácame naň okolo 500-tisíc ročne. Naše prepočty však ukazujú, ak by sa postupne rozbehli všetky projekty, teda nielen ubytovanie a stravovanie hostí, tamojšia vinotéka, dom by si zarobil na prevádzku“ dodáva M. Marková.

Okrem seminárov, diskusií, v týchto priestoroch pripravujú intenzívne jazykové kurzy. Prihlásiť na nemčinu, angličtinu i slovenčinu sa môže ktokoľvek, kurz trvá mesiac, ale rozložený je na štyri mesiace. „Veľmi dobré výsledky máme s kurzmi slovenského jazyka, ktoré sme ponúkali predovšetkým pre pracovníkov veľvyslanectiev na Slovensku. Tí, čo ho absolvovali, boli spokojní s jeho úrovňou, rovnako však aj s prostredím nášho domu v Spišskej Kapitule. Práve jeho absolventi nás už odporučili svojim kolegom,“ uvádza Jana Šmondrková z Kolpingovho diela na Slovensku. Podľa nej sa na dobrých výsledkoch podieľa aj úplne iná atmosféra hotela, nie celkom bežná na slovenské podmienky.

Programy pre remeselníkov i menšiny

Tak v Banskej Štiavnici, ako aj v Spišskej Kapitule kolpingové hnutie súbežne organizuje projekty pre remeselníkov a malých podnikateľov. Ročne s podporou okolo 25-tisíc eur učia záujemcov spracúvať drevo – umelecky ich školia za rezbárov a priemyselne za pilčíkov. V Banskej Štiavnici spolupracujú s tunajším lesníckym učilišťom. Okrem toho však môžu účastníci vzdelávacích kurzov absolvovať i semináre o tom, ako si založiť firmu, viesť účtovníctvo, ponúkať svoju prácu i výrobky. V obnovenom centre hnutia v Štiavnických Baniach prevádzkujú burzu nábytku…

Jedným zo siedmich projektov hnutia na Slovensku, financovaných z fondov Európskej únie, je program na podporu tolerancie medzi národnostnými a náboženskými menšinami. Spoločný je pre Maďarsko, Nemecko, Rumunsko. Postupne by vďaka nemu mala v Kolpingovom dome vzniknúť informačná kancelária o živote menšín a ich spolužití s majoritnou spoločnosťou v okolitých krajinách. Čiastočne tieto prostriedky smerujú aj na rekvalifikáciu Rómov, čo je na Spiši mimoriadne aktuálne. Spolupráca s Poľskom – v ďalšom projekte – zas umožňuje rekvalifikačné počítačové kurzy, kurzy pre sekretárky a pod.

„Dostávame veľa ponúk na spoluprácu v rôznych oblastiach. Najnovšou je záujem pripraviť semináre pre utečencov, bezdomovcov, týraných ľudí. Preto sa naše aktivity rozširujú naozaj v súlade s myšlienkou Adolfa Kolpinga: Potreby doby vám ukážu, čo máte robiť. Množstvo vecí je pre nás nových a konkurencia najmä v oblasti podnikania je neúprosná. Naše vyše šesťročné skúsenosti však ukazujú, že najdôležitejšie sú konkrétne výsledky. Tie máme v sociálnej práci, vzdelávaní, najmä v rekvalifikačných kurzoch očividné,“ dodáva M. Marková.

Pomôžu Štúrovu k prístavisku

Zástupcovia Kolpingovho hnutia na Slovensku majú záujem o obnovu ďalších domov v Spišskej Kapitule. Neboli by to už možno zariadenia hotelového typu, ale určite domy otvorené pre rôzne aktivity. Teda i tie v oblasti turizmu.

V Štúrove, ktoré leží na opačnom konci Slovenska, ako je Spiš, pripravujú v tomto čase projekt PHARE zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi štúrovským a ostrihomským regiónom. Podľa J. Šmodrkovej ide o vytvorenie medzinárodného nákladného hraničného priechodu medzi Štúrovom a Ostrihomom a vybudovanie prístaviska. Tým by sa zintenzívnila doprava medzi oboma krajinami, pretože dosiaľ nový štúrovský most neumožňuje prechod nákladným vozidlám. Prístavisko by vytvorilo i zázemie pre rôzne druhy vodných športov. „Projekt je zatiaľ iba v počiatočnej fáze, zatiaľ nie sú známe všetky konkrétne podmienky na jeho uskutočnenie“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS