ČLÁNOK
Dominantná slovenská rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava uzavrela svoje trištvrteročné hospodárenie s čistým nekonsolidovaným ziskom 1,776 mld. Sk, jeho hodnota sa tak medziročne znížila viac ako o pätinu.
5. novembra 1998

Dominantná slovenská rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava uzavrela svoje trištvrteročné hospodárenie s čistým nekonsolidovaným ziskom 1,776 mld. Sk, jeho hodnota sa tak medziročne znížila viac ako o pätinu. Pod tento pokles sa podpísalo predovšetkým prevádzkové hospodárenie firmy, keď klesol objem výroby a následne aj tržieb. Výroba Slovnaftu sa znížila o 12,3 % na 23,615 mld. Sk, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 23,444 mld. Sk pri 7,6-percentnom poklese. Spoločnosť vykazuje prevádzkový zisk nižší takmer o štvrtinu 2,562 mld. Sk. Zároveň sa však podniku podarilo viac ako o štvrtinu zredukovať minuloročnú stratu z finančných operácií na 767,453 mil. Sk. Aj v dôsledku rozsiahlych investícií, ktoré Slovnaft v poslednej dobe realizuje, sa o 10 % zvýšil objem jeho aktív na 48,6 mld. Sk. Stále aktíva pritom vzrástli o viac ako 26 % na 35,2 mld. Sk, pričom nedokončené hmotné investície dosahujú až 14,5 mld. Sk, čo je takmer 60-percentný prírastok. Obežné aktíva spoločnosti sa naopak znížili o 16,7 %. Výrazne, o necelých 100 %, klesli zásoby tovaru, ktoré v súčasnosti dosahujú len 387 tis. Sk. Zásoby výrobkov však vzrástli o 80,3 % na 691,2 mil. Sk. Hoci dlhodobé pohľadávky zaznamenali rast o 123,4 % na vyše 2 mld. Sk, pohľadávky z obchodného styku sa mierne znížili na 2,3 mil. Sk. V oblasti krátkodobých pohľadávok klesli pohľadávky z obchodného styku o 24 % na 4,2 mld. Sk. Slovnaft zvýšil svoje cudzie zdroje o pätinu na 21,6 mld. Sk a tie teraz kryjú 44,4 % aktív. Bankové úvery podniku vzrástli o 31 % na 16,9 mld. Sk. O snahe Slovnaftu zlepšiť štruktúru úverov však svedčí skutočnosť, že zatiaľ čo sa dlhodobé úvery zvýšili o necelých 60 %, bežné bankové úvery klesli o 35,3 %. V súčasnosti sa dlhodobé úvery podieľajú na celkovom objeme bankových úverov 85,4 %, úverová zaťaženosť vlastného imania dosahuje 63,1 %. Základné imanie podniku predstavuje 16,469 mld. Sk. V tomto roku plánuje Slovnaft hrubý zisk 2,971 mld. Sk pri objeme spracovania roky na minuloročnej úrovni, teda 5,23 mil. ton. Export by mal tvoriť vyše polovicu produkcie a investičná výstavba 8 mld. Sk. Zároveň budú pokračovať práce na projekte EFPA, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky v prvom polroku budúceho roka. Za prvých šesť mesiacov tohto roka vykázal Slovnaft Bratislava čistý zisk 1,068 mld. Sk. Minuloročný hrubý zisk spoločnosti predstavoval 3,113 mld. Sk. Export dosiahol 20,3 mld. Sk, čiže 50,67 % predaja a smeroval do 32 krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS