ČLÁNOK
Domáci dopyt v minulom roku vzrástol o 4,7 %
14. marca 2003

Domáci dopyt, ktorý je jednou zo zložiek hrubého domáceho produktu (HDP) na strane použitia, vzrástol v minulom roku o 4,7 %. Konecná spotreba domácností sa v rámci neho zvýšila o 5,4 % a spotreba verejnej správy o 4 %. Zahranicný dopyt stúpol medzirocne o 5,9 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu na druhej strane klesla o 0,9 %. Celkovo vzrástol HDP vlani reálne o 4,4 %. Informovali o tom predstavitelia Štatistického úradu SR (ŠÚ).

Vyššia tvorba HDP súvisela s rastom pridanej hodnoty v stavebníctve o 11 %, pôdohospodárstve o 10,9 %, ostatných službách o 10 % a priemysle o 4 %. Úroven roku 2001 nedosiahla v doprave, kde bola nižšia o 4 %, obchode, hoteloch a reštauráciách o 2,2, %, poštových a telekomunikacných službách o 2 %.

V priemysle vzrástla pridaná hodnota vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 33,4 % a v priemyselnej výrobe o 2,6 %, znížila sa v tažbe nerastných surovín o 13,9 %. V priemyselnej výrobe sa priaznivo vyvíjala pridaná hodnota vo výrobe výrobkov chémie, ropy a gumy, kde stúpla o 8,9 %, vo výrobe potravín o 4,8 % a vo výrobe strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov o 4,3 %. Medzirocne klesla vo výrobe kovov a kovových výrokov o 12,1 %.

V tomto roku ocakáva ŠÚ dynamickejší rast ekonomiky najmä v prvom polroku. „Ak bude pokracovat akcelerácia v produkcnej oblasti, tempo rastu HDP by malo dosiahnut za polrok 4,8 %,“ povedal generálny riaditel sekcie národných úctov a cien ŠÚ Pavol Baláž. K vyššej dynamike rastu hospodárstva by pritom mal prispiet aj nižší porovnávací základ prvom polroku 2002. „Optimistickú prognózu podciarkuje aj vývoj v zahranicnom obchode,“ dodal podpredseda úradu Štefan Schill. Rastu HDP by podla neho mohol dopomôct aj ocakávaný rast okolitých ekonomík. Ako upozornil P. Baláž, v druhom polroku už zrejme rast HDP nebude taký výrazný, bude však znacne závisiet od projektov ako napríklad automobilka v Trnave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS