ČLÁNOK


,

Domácemu produktu pomáha zahraničný obchod
11. decembra 2003

Tempo rastu reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahlo v treťom štvrťroku 4,2 %. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR sa na Slovensku vytvoril za tretí štvrťrok HDP v objeme 308,3 mld. Sk. HDP vyjadrený v bežných cenách medziročne vzrástol o 8,7 %. Tempo rastu bolo o 0,4 percentuálneho bodu rýchlejšie ako v druhom štvrťroku, medziročne sa rast spomalil o 0,1 percentuálneho bodu.

Za tri štvrťroky dosiahla tvorba hrubého domáceho produktu podľa predbežného odhadu 879,9 mld. Sk. V medziročnom porovnaní bol HDP vyšší reálne o 4 %. V bežných cenách sa zvýšil o 8,4 %.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS