ČLÁNOK


,

Dôležitá bude efektívnosť
15. februára 2003

V polovici januára sa vo Viedni konala ôsma konferencia investorov Euromoney. Zástupcovia centrálnych bánk,vlád, veľkých finančných aj nefinančných inštitúcií diskutovali o smerovaní východnej a strednej Európy. Stratou pre Slovensko bolo, že v panelových diskusiách vysokých štátnych predstaviteľov sme nemali zastúpenie.

O Slovensku a vývoji bankového sektora však hovoril generálny riaditeľ Všeobecnej úverovej banky (VÚB), a. s., Bratislava Tomas Spurny. Príležitosť na nasledujúce roky vidí v osobnom financovaní, ktoré podporia najmä regionálne banky. Úspešné finančné domy sa podľa neho sústredia na lokálne prostredia a kvalitatívny rozvoj, nie na nárast bilančných súm.

Banky by sa podľa T. Spurného mali zamerať predovšetkým na zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie objemu úverov a riadenie úverového rizika. Riaditeľ VÚB hovorí o dvoch typoch bánk, ktoré pôsobia na našom trhu. Prvú skupinu tvoria peňažné ústavy, ktoré zvyšujú svoj trhový podiel, snažia sa získať čo najviac klientov. Alternatívnou sú banky, ktoré nebojujú o trhový podiel, väčšmi sa sústreďujú na kvalitu portfólia, ziskovosť a efektívnosť. Spolu s firmou McKinsey vypracovala VÚB analýzu možného vývoja na slovenskom bankovom trhu. Podľa nej by mal prevádzkový zisk bánk postupne stagnovať alebo mierne klesnúť, v roku 2005 asi na 19 mld. Sk. Výnosnosť potrebného kapitálu by sa mala znížiť približne na 17 %, no jeho objem vzrastie zo súčasných 30 mld. Sk na viac ako 80 mld. Sk (do roku 2005). V bankách západnej Európy sa výnosnosť kapitálu podľa T. Spurného pohybuje od 16 do 17 %. Ziskovosť v západnej Európe je približne rovnaká ako v strede starého kontinentu, náš trh však charakterizujú vysoké náklady a nízka produktivita. Analýza predpokladá súčasnú úroveň úrokových sadzieb, pri ktorých by sa výnos z úrokových marží znížil o 7,7 mld. Sk, naopak, podnikové úvery vzrastú o 105 % a retailové dokonca o 500 %. O 17,7 mld. Sk by mali klesnúť náklady na rizikové úvery.

T. Spurny si myslí, že na slovenskom trhu pôsobí priveľa univerzálnych bánk, ktoré sa nevyhnutne budú konsolidovať. Jednou z možností ako znížiť počet inštitúcií je, že silnejšie banky pohltia slab-šie, respektíve tie sa do nich integrujú. Jednou z najdôležitejších investičných príležitostí v SR je podľa neho penzijná reforma a infraštruktúra. Pri jej budovaní však vzhľadom na vysokú investičnú náročnosť predpokladá spoluprácu viacerých peňažných ústavov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS