ČLÁNOK
Dohodu o vstupe U.S. Steel do VSŽ podpíšu 29. septembra
20. septembra 2000

Dňa 29. septembra budú na stretnutí všetkých zainteresovaných strán podpísané dve základné zmluvy týkajúce sa vstupu americkej spoločnosti U.S. Steel do akciovej spoločnosti Východoslovenské železiarne (VSŽ). Prvá bude zmluvou medzi VSŽ., U.S. Steel a konzorciom veriteľských bánk a druhá bude uzavretá medzi Vládou SR, VSŽ a U.S. Steel. Naplnia sa tak záväzky týchto subjektov deklarované v Memorande o porozumení z marca tohto roka o vstupe strategického investora do VSŽ. Po podpísaní zmlúv nebude potrebné predlžovať exkluzivitu amerického investora na rokovania o ich vstupe do VSŽ. Na tlačovej besede o tom informoval prezident VSŽ Gabriel Eichler.

Ako na tlačovej besede ďalej prezident VSŽ uviedol, približne do desiatich dní po tomto stretnutí sa uskutoční aj mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), na ktorom akcionári odsúhlasia túto transakciu. Celý vstup U.S. Steel do hutníckeho komplexu na východe Slovenska bude následne dokonaný vyrovnaním všetkých záväzkov zainteresovaných strán a príslušnými odobreniami súdu. Trvanie tohto procesu odhaduje G. Eichler na 4 týždne po podpise základných dohôd.

Dohody budú takzvanými koordinačnými zmluvami, ktoré budú obsahovať okolo 40 parciálnych navzájom previazaných zmlúv. „Len veriteľských bánk je 44, čo komplikovalo prípravu transakcie a vyplývajú z toho aj komplikované právne úkony pri podpise zmlúv,“ doplnil G. Eichler.

Predmetom celej transakcie bude spoločnosť Steel Košice s.r.o., do ktorej sú kumulované všetky hutnícke aktíva VSŽ a drvivá väčšina jej zamestnancov. Tá časť podnikov VSŽ, ktorá zostane v pôvodnej firme má už podpísané päťročné kontrakty o dodávkach tovarov a služieb pre U.S. Steel a zároveň o dodávkach od U.S Steel pre niektoré podniky v portfóliu VSŽ. Takzvaná stará VSŽ sa bude venovať aj správe hnuteľného a nehnuteľného majetku. „VSŽ bude mať zároveň dosť prevádzkového kapitálu na to, aby bola životaschopnou a produktívnou firmou,“ dodal G. Eichler.

G. Eichler neočakáva problémy pri schvaľovaní transakcie akcionármi. Pracujeme na tom aby bol vstup U.S. Steel podporený aj viac ako potrebnými dvoma tretinami akcionárov. Najväčšími sú v súčasnosti Transpetrol s 22%, Bank Austria Creditanstalt, ktorá má okolo 23%, zamestnanecký Hutník s 10% a niekoľkí akcionári s menej ako 5% akcií. G. Eichler zotrvá v predstavenstve VSŽ aj bezprostredne po MVZ v polovici októbra a o personálnych otázkach bude rozhodovať až ďalšie valné zhromaždenie VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS