ČLÁNOK
Dohodli sa na znení návrhu novely Zákonníka práce
3. marca 2003

Dohodu na znení návrhu novely Zákonníka práce dosiahli v piatok pocas takmer osemhodinového rokovania tripartity zástupcovia vlády, zamestnávatelov a odborov. Na tlacovej besede o tom informoval predseda tripartity Robert Nemcsics. Jediným otvoreným bodom podla neho zostáva otázka zastupovania zamestnancov prostredníctvom odborov a zamestnaneckých rád, na com sa predstavitelia zamestnávatelov a odborárov majú spolocne dohodnút do stredy budúceho týždna.

„Sme spokojní s týmto kompromisným návrhom a ocenujeme prístup sociálnych partnerov,“ skonštatoval po rokovaní viceprezident Konfederácie odborových zväzov Peter Gajdoš. Odborárom sa podla neho podarilo v Zákonníku práce zachovat minimálne mzdové tarify, ktoré však už nebudú závisiet od dosiahnutého vzdelania, ale len od stupna nárocnosti práce. Po novelizácií pracovného kódexu by sa mal v Zákonníku práce zachovat skrátený pracovný cas v dvoj- a viaczmenných prevádzkach a právo odborárov na vykonávanie kontroly nad dodržiavaním bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri skoncení pracovného pomeru z organizacných dôvodov si podla ministra práce a sociálnych vecí Ludovíta Kaníka bude môct zamestnanec vybrat, ci požiada zamestnávatela o odstupné, alebo namiesto neho využije výpovednú lehotu. Z návrhu novely sa po dohode sociálnych partnerov vypustia ustanovenia o sprostredkovaní práce. Docasné pridelenie zamestnanca inému zamestnávatelovi však zostáva podla ministra zachované, takémuto zamestnancovi novela zabezpecuje rovnaké mzdové ohodnotenie ako stálemu zamestnancovi.

„Podoba novely zákonníka vyhovuje všetkým sociálnym partnerom, všetky zúcastnené strany prejavili vôlu hladat vyvážené dohody,“ skonštatoval Kaník. Spokojnost nad tým, že okrem odborov budú môct v podnikoch pôsobit aj zamestnanecké rady, vyjadril viceprezident Asociácie zamestnávatelských zväzov a združení Jozef Kollár. „Našou najväcšou požiadavkou je, aby Zákonník práce zacal platit co najskôr,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS