ČLÁNOK




Dohoda medzi štátom a veriteľmi VSŽ v konečnej fáze
3. mája 1999

Príprava zmluvy medzi štátom a skupinou veriteľských bánk VSŽ Košice, ktorá zrovnoprávni štát a zahraničných bankových veriteľov, v súčasnosti finišuje a mala by byť podpísaná v najbližších dňoch. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Švec. „Dohoda ustanovuje, že štát bude konať v zhode so zahraničnými investormi. Znamená to, že neuplatní záložné právo na svoje pohľadávky voči VSŽ samostatne, ale bude koordinovane postupovať s ostanými veriteľmi,“ uviedol. Zmluva by mala tiež zabezpečiť účasť štátu spolu s veriteľmi v procese výberu strategického investora, ako aj zastúpenie ich predstaviteľov v orgánoch košickej spoločnosti. Dohoda medzi štátom a veriteľmi je koordinovaná s tzv. stabilizačnou (stand still agreement) a medziveriteľskou zmluvou. Uzavretie tejto zmluvy v zastúpení štátu iniciovalo Ministerstvo financií SR.

Po podpísaní dohody začne podľa hovorcu ministerky plynúť dvojmesačná lehota, po ukončení ktorej sa zhodnotí stav spoločnosti a jej schopnosť plniť svoje záväzky. „V prípade, že do tohto dátumu sa nepodarí spoločnosť oživiť, začne plynúť mesačná lehota a ak sa ani po tomto dátume spoločnosť nedostane z platobnej neschopnosti, bude mať VSŽ ešte jeden mesiac na konsolidáciu,“ skonštatoval. Na oživenie tak bude mať spolu VSŽ štyri mesiace (2+1+1). V priebehu plynutia štvormesačnej lehoty bude podľa hovorcu VSŽ hľadať zahraničného strategického investora.

V súvislosti so vstupom zahraničného investora sa najčastejšie hovorí o americkej U.S. Steel, zástupcovia ktorej aj na spoločnom nedávnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre ekonomiku Ivanom Miklošom v USA opätovne potvrdili záujem firmy kapitálovo vstúpiť do VSŽ. „Ak by v priebehu týchto mesiacov zahraničný investor kapitálovo vstúpil do VSŽ, preberie VSŽ do vlastnej réžie,“ dodal.

Zmluva medzi štátom a veriteľmi by mala zohľadniť postavenie štátu ako najvýznamnejšieho veriteľa VSŽ s pohľadávkami spolu vyše 5 mld. Sk. Len za rok 1997 eviduje štát daňový nedoplatok vo výške 500 mil. Sk. Uzavretie zmluvy medzi veriteľmi a štátom v zastúpení štátu iniciovalo Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS