ČLÁNOK
Dohoda FNM a SPP o prevode akcií Nafty vo vlastníctve fondu
24. januára 2000

Fond národného majetku (FNM) SR a Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP) sa dohodli na prevode 1 483 011 akcií Nafty Gbely, ktoré vlastnil FNM SR. Akcie budú prevedené na SPP za cenu 750 Sk za kus. Celková cena 45,9-percentného podielu v Nafte tak predstavuje 1,112 mld. Sk. SPP sa po tejto transakcii stane 55,9-percentným akcionárom Nafty Gbely. V piatok o tom informoval prezident FNM SR Jozef Kojda a generálny riaditeľ SPP Pavol Kinčeš.
Úhrada by sa mala zrealizovať v štyroch splátkach po 500, 100, 256 a 256 mil. Sk. Posledné dve splátky môže podľa dohody SPP zrealizovať aj formou úhrady za dlhopisy fondu. Všetky záväzky voči FNM musí SPP vyrovnať do 31. decembra 2000. Túto dohodu by mali ešte schváliť orgány FNM a SPP. Prevod akcií a akcionárskych práv by sa mal uskutočniť po zrealizovaní prvej splátky vo výške 500 mil. Sk do 15. februára 2000.
Prezident FNM SR Jozef Kojda povedal, že z prostriedkov, ktoré fond získa predajom akcií Nafty Gbely, budú vyplatené repoobchody, ktoré blokujú niektoré akcie Nafty Gbely. Zo zvyšných prostriedkov sa bude fond snažiť skupovať dlhopisy FNM SR na trhu ešte v tomto roku.
Podľa generálneho riaditeľa SPP Pavla Kinčeša je jednou z výhod obchodu i to, že Nafta Gbely bude mať konečne jedného silného akcionára, ktorý bude mať dostatočnú silu na ozdravenie podniku. O rokovaniach medzi SPP a FNM SR Kinčeš povedal, že cena za akcie sa pohybovala medzi 740 mil. Sk až 1,3 mld. Sk. Ďalej Kinčeš uviedol, že dlhopisy potrebné na úhradu posledných dvoch splátok bude SPP skupovať prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Gasfin, o.c.p., a.s.
Vláda SR schválila odkúpenie 45,9 % akcií Nafty od FNM SR na svojej schôdzi 22. novembra minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS