ČLÁNOK
Dodávateľ štátnej pokladnice môže byť známy do mesiaca
11. júla 2002

Dodávateľ systému štátnej pokladnice by podľa ministra financií Františka Hajnoviča mohol byť známy do jedného mesiaca. Systém štátnej pokladnice sa pritom obstará priamym zadaním, ktorého postup podľa ministra v zásade odobril aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v metodickom hodnotení, o ktoré požiadalo Ministerstvo financií SR (MF). „Neočakávam preto, že by proces obstarania mohol byť zo strany úradu blokovaný,“ dodal. Dodávateľ pokladnice sa podľa Hajnoviča vyberie komisionálne z potenciálnych uchádzačov na základe určených kritérií po prieskume trhu.

Centrálna finančná a kontraktačná jednotka Úradu vlády SR v stredu vyhlásila verejnú súťaž na dodávku IT zariadení pre podporu nových rozpočtových postupov štátnej pokladnice v hodnote 1 mil. eur. Projekt má byť financovaný z prostriedkov Phare. Hardvér a softvér sa síce využije v rámci štátnej pokladnice, ale je len jeho malou časťou. Na súťaži sa môžu zúčastniť individuálni uchádzači alebo konzorciá, ktoré predložia svoju ponuku do 12. septembra. Spolu s ponukou musia predložiť aj zábezpeku vo forme bankovej záruky vo výške 15 tis. eur alebo 645 tis. Sk. Rozhodujúcim kritériom pri výbere víťaza má byť ponúknutá cena. Víťaz tendra bude musieť predložiť aj záruku na výkon podpísanej zmluvy vo výške 5 % dohodnutej sumy v eurách, do 30 dní po prijatí podpísanej zmluvy. Do 6 týždňov od podpísania zmluvy musí dodať aj požadovaný hardvér a softvér.

Minister financií zrušil tender na dodávku systému štátnej pokladnice 1. mája 2002 po tom, ako ÚVO vyhovel už štvrtýkrát námietke jedného z uchádzačov, spoločnosti Siemens Business Services (SBS), proti rozhodnutiu výberovej komisie pri MF. Tá totiž ponuku SBS pri poslednom hodnotení vyradila z tendra, lebo podľa názoru komisie obsahovala bankovú zábezpeku, ktorá sa nedala predĺžiť. Podľa SBS však poskytnutá záruka, ktorú v októbri 2001 preskúmal aj ÚVO, spĺňala všetky požiadavky stanovené obstarávateľom. Nová výberová komisia tak po vylúčení ponuky SBS vyhodnocovala len ponuku spoločnosti Hewlett-Packard, ktorú pri všetkých štyroch hodnoteniach v tendri vyhlásili za najlepšiu.

Projekt štátnej pokladnice s hodnotou viac ako 1 mld. Sk sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v minulom roku 470 mil. Sk. Štátna pokladnica je orgánom štátnej správy ako rozpočtová organizácia v rezorte MF.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS