ČLÁNOK
Dodávateľ informačného systému pre štátnu pokladnicu bude známy v júli
11. júna 2001

Dodávateľ informačného systému projektu štátnej pokladnice (ŠP) by mal byť známy do konca júla tohto roka. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ útvaru projektu štátnej pokladnice Ministerstva financií SR Daniel Ferjanček.

V utorok si predstavitelia spoločností IBM Slovensko, Siemens Business Services Austria a Hewlett Packard Austria prevzali z rúk ministerky financií Brigity Schmögnerovej konečné podmienky verejnej obchodnej súťaže. Vyhlásenie víťaza na dodávku informačného systému by podľa D. Ferjančeka malo padnúť do konca júla tohto roka. K uzavretiu zmlúv by sa pri splnení všetkých náležitosti verejnej obchodnej súťaže malo pristúpiť do septembra tohto roka. S postupným štartom projektu štátnej pokladnice sa ráta od 1. januára 2002.

Celkové náklady na vytvorenie systému štátnej pokladnice by sa mali vyšplhať až do výšky 1 mld. Sk, z čoho náklady na počítačové vybavenie by mali tvoriť približne 200 mil. Sk. Zvyšok by mal pripadnúť na dodávku softvéru a poskytnuté služby. Projekt štátnej pokladnice pri spravovaní finančných prostriedkov štátu ráta s využitím už existujúceho hardvérového vybavenia v účtovných jednotkách, ktoré budú klientmi štátnej pokladnice. „Toto vybavenie však bude pravdepodobne nutné v niektorých organizáciách čiastočne obnoviť,“ uviedol D. Ferjanček. V prípade, že by sa rátalo s nákupom nových počítačov aj do rozpočtových organizácií, bolo by nutné zakúpiť ďalších približne 3000 kusov.

Financovanie celého projektu je zabezpečené prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v tomto roku prostriedky v objeme 470 mil. Sk. Zvyšná časť finančných prostriedkov by sa mala získať zo zdrojov budúcoročného štátneho rozpočtu.

Zavádzanie projektu štátnej pokladnice do praxe by malo podľa D. Ferjančeka trvať približne 14 mesiacov, pričom plné spustenie projektu možno očakávať v lete 2002. Návratnosť investovaných prostriedkov by sa podľa prepočtov rezortu financií mala pohybovať okolo jedného roka.

Projekt Štátnej pokladnice by mal v prvej fáze zahŕňať približne 3000 organizácií verejnej správy, vrátane sociálnych fondov, zdravotných poisťovní, privatizačných fondov a prostriedkov štátneho rozpočtu. Druhá fáza ráta aj so zaradením organizácií samosprávy, čím by sa počet klientov štátnej pokladnice zvýšil približne na 6000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS