ČLÁNOK
Dôchodkový trh v SR bude v budúcom roku 260 mil. USD
16. apríla 2003

Reforma dôchodkového systému na Slovensku by mala vytvorit trh dôchodkových fondov v hodnote 260 mil. USD po budúcorocnom zavedení systému osobných úspor. Informoval o tom slovenský minister práce a sociálnych vecí Ludovít Kaník.

V rámci dôchodkovej reformy zacne Slovensko prechádzat zo súcasného systému, v ktorom pracovníci financujú dôchodky starších generácií, na systém, v rámci ktorého budú sporit na svoje vlastné dôchodky na osobných úctoch. Súcasný systém by bol financne neúnosný vzhladom na demografický vývoj v SR, kde vzrastá pocet dôchodcov. Od januára si budú môct pracovníci vybrat, ci ostanú v starom systéme, alebo rozdelia svoje povinné dôchodkové odvody medzi starý systém a nové osobné úcty.

Kaník povedal, že ak by všetci oprávnení obcania prešli na nový systém od jeho zavedenia, v budúcom roku by sa vytvoril trh v hodnote približne 20 mld. Sk, ktorý by spravovali súkromné dôchodkové fondy. „Ocakávame však iba postupnú zmenu, ktorá by sa mala zacat u 30 % oprávnených osôb. Odhadujeme, že nového systému sa zúcastní od jeho zavedenia 30 % až 50 % oprávnených pracovníkov,“ povedal Kaník novinárom. Tento odhad naznacuje, že celkový trh dôchodkových úspor bude na budúci rok predstavovat 157 až 262 mil. USD. Kaník neposkytol celkový odhad, na akú úroven dôchodkový trh vzrastie po dokoncení prechodu na nový systém v priebehu niekolkých desatrocí.

Slovensko vyclenilo z privatizacných príjmov 65 mld. Sk na kompenzáciu prostriedkov, ktoré budú v priebežnom systéme chýbat po zmene do roku 2010. Z budúcich privatizácií chce SR získat 100 mld. Sk s cielom vykryt schodok do roku 2020. Reforma vytvorí trh pre dôchodkové fondy západného štýlu. Kaník povedal, že ocakáva velký záujem zahranicných spolocností o spravovanie úspor v novom slovenskom systéme. „Je vysoko pravdepodobné, že medzinárodné spolocnosti, operujúce v tejto sfére, budú mat záujem o vstup na náš trh,“ povedal Kaník. Podla jeho slov je zatial priskoro na špecifikovanie požiadaviek pre udelovanie licencií dôchodkovým fondom, pretože o tom bude rozhodovat nezávislý dozorný orgán pre financné trhy. Kaník taktiež nepovedal, aké podmienky sa stanovia pre tvorbu portfólií dôchodkových fondov. Prezradil iba, že požiadavky v oblasti licencií a portfólií sa vypracujú podla pravidiel, platiacich vo vyspelých krajinách, a pripravia sa za pomoci Svetovej banky.

Kaník vyjadril prianie, aby sa dôchodkové úspory investovali na Slovensku, avšak dodal, že v tomto smere by sa nemala zavádzat žiadna povinnost. „Slovenská ekonomika by mala podla ocakávaní rást rýchlejšie ako ekonomiky susedných krajín a Európskej únie, takže dôchodkové fondy budú pravdepodobne chciet investovat vela prostriedkov na Slovensku,“ povedal Kaník a dodal, že jediným limitujúcim faktorom bude velkost slovenského trhu. Pri hlavnej úrokovej sadzbe slovenskej centrálnej banky 6,5 % ponúka SR ovela vyššie investicné výnosy v porovnaní s eurozónou, kde hlavná sadzba predstavuje iba 2,5 %. Kaník povedal, že nové systémy úspor pravdepodobne spôsobia odliv prostriedkov, co by mohlo zasiahnut platobnú bilanciu, avšak dodal, že centrálna banka, ktorá úzko spolupracuje na reforme spolu s ministerstvom práce, sa neobáva negatívnych vplyvov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS