ČLÁNOK
Dôchodkové úcty by mali spravovat iba nové spolocnosti
26. februára 2003

Slovenská asociácia poistovní považuje za jedinú správnu možnost pre správu osobných dôchodkových úctov, ako to predpokladá navrhovaná reforma dôchodkového zabezpecenia v SR, novovzniknuté licencované dôchodkové správcovské spolocnosti. Ako v stanovisku asociácie uviedol jej prezident Marek Jankovic, nové a samostatne licencované spolocnosti s jediným predmetom cinnosti správy dôchodkových fondov sú predpokladom nevyhnutnej transparentnosti systému a zabezpecenia rovnakých štartovacích podmienok pre všetky zakladatelské subjekty.

Asociácia poistovní tiež navrhuje, aby po reformácii dôchodkového systému platila povinnost úcasti v druhom pilieri pre osoby mladšie ako 45 rokov. „Dôvodom je zvýšenie objemu tzv. kritickej masy úcastníkov, co je jedným z parametrov znižujúcich nákladovost systému, cím sa zvyšuje výnosnost úcastníkov,“ uviedol Jankovic. Podla asociácie by sa obdobie prihlasovania obcanov do vybranej dôchodkovej správcovskej spolocnosti v rámci povinnej úcasti malo stanovit na maximálne jeden rok.

Z hladiska znižovania nákladovosti systému asociácia poistovní odporúca zvážit aj možnost centralizovaného výberu príspevkov za predpokladu preukázatelne nižšej nákladovosti a s podmienkami, ktoré zabránia zneužitiu. Poskytovanie invalidných, ciastocne invalidných a pozostalostných dôchodkov poistovne navrhujú zabezpecovat prostredníctvom životných poistovní, ktoré disponujú nevyhnutným know-how.

Sporenie na vlastný osobný úcet v rámci kapitalizacného dôchodkového systému by podla jednej z alternatív dôchodkovej reformy prezentovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, malo byt povinné pre obcanov do 35 rokov. Ludia nad 55 rokov by mali povinne zostat v priebežnom dôchodkovom systéme, ostatní sa budú môct slobodne rozhodnút, ci si budú na dôchodok odkladat na vlastný úcet alebo nie.

Podla druhej možnosti, ktorú navrhuje ministerstvo, by sa každý clovek bez ohladu na vek mohol slobodne rozhodnút, ci bude odvádzat prostriedky do Sociálnej poistovne v rámci priebežného systému alebo bude cast odvodov ukladat na osobný úcet do dôchodkového fondu. Konecné rozhodnutie prijme vláda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS