ČLÁNOK
Dôchodková reforma poháňa ekonomický rast
4. júna 2001

V Slovenskej republike tiká dôchodková bomba. Na Slovensku bolo v minulom roku 15 percent populácie nad 60 rokov. Dá sa predpokladať, že v roku 2050 bude na Slovensku 35 % občanov v dôchodkovom veku. Preto, aby sa nestal kolaps, dôchodkový systém. Uviedol to na seminári o dôchodkovej reforme Jan Nijsen z ING Group, ktorý vedie stredoeurópsku centrálu.

V európskom kontexte sa problematika dôchodkov už netabuizuje a na Štokholmskom summite došlo k prelomu pohľadu na tento v súčasnosti už celoeurópsky problém. Otázky dôchodkov sú súčasťou ekonomickej politiky Európskej únie. Dôchodkové záväzky sú súčasťou Paktu stability a rastu, poznamenal Nijsen.

Prečo by sa mal systém finančného zabezpečenia obyvateľstva na dôchodku pozostávať z troch pilierov? Podľa Nijsena vláda môže prispôsobiť podporu každému pilieru podľa ekonomickej situácie a miestnych daňových potrieb. Presun k trojpilierovému systému by mal byť závislý podľa stavu hospodárstva a rozvoja miestneho kapitálového trhu.

Za prvý pilier sa podľa koncepcie vlády považuje systém založený na priebežnom financovaní, teda ekonomicky aktívni občania platia dôchodcom. Druhý pilier je založený na tom, že každý ekonomicky aktívny občan si sporí na dôchodkov a jeho úspory sa zhodnocujú na osobnom účte. Tretí pilier je konštruovaný tak ako druhý, ale je dobrovoľný.

S prvým pilierom sú podľa Nijsena problémy, pretože existujú deficity vo financovaní dôchodkov. Tí čo mali vysoké mzdy majú v dôchodku nízke príjmy. Druhý pilier nie je podľa neho atraktívny a dôchodkové fondy nemajú priestor na pohyb. Nijsen tvrdí, že štát nepodporuje tretí pilier. Funkciu tohto piliera plnia doplnkové dôchodkové poisťovne a od tohto roku je možné odpočítať od daňového základu 24 000 Sk.

Vláda by mala podľa Nijsena zabezpečiť správne financovaný systém pre starších obyvateľov. Podľa neho sa môže dôchodková reforma stať ťahúňom miestneho hospodárstva. Reforma tohto systému by mala smerovať od verejného k súkromnému. Kritickými faktormi úspechu sú podľa Nijsena vhodná legislatíva, podporný daňový systém, vhodná investičná politika, dosť rozvinutý miestny kapitálový trh a dôvera.

Odklad zdaňovania, alebo presun platenia daní do neskoršieho obdobia, je dominantný vo všetkých krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Príspevky platené v druhom pilieri sú odpočítateľnou položkou od daní. Príjmy z dôchodkových schém sa zdaňujú ako iné príjmy. Odkladom zdaňovania je možné podporiť posun od verejných k súkromným dôchodkovým schémam. Pretretí, dobrovoľný pilier sa odporúča odpočítať príspevky do neho od daňového základu, tvrdí Nijsen. Súčasne si myslí, že pre dôchodkové schémy by mal existovať jeden dozorný orgán. V súčasnosti vykonáva dozor nad doplnkovými dôchodkovými poisťovňami súčasne Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre systém zabezpečenia dôchodkov by sa mali vytvoriť predpisy podľa povahy schémy, a nie podľa toho kto ich poskytuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS