ČLÁNOK
Dôchodková a daňová reforma môžu podporiť kapitálový trh
6. júna 2001

Kapitálový trh je zlý a nefunkčný a domáce podniky nemajú záujem o financovanie cez domáci. Príčiny sú v minulosti a neexistujúcej stimulácii a impulzov pre jeho účastníkov. Uviedol to na konferencii Asociácie obchodníkov s cennými papiermi riaditeľ spoločnosti Tatra Asset Management Július Strapek.

„Kupónová privatizácia bola síce najrýchlejším nástrojom privatizácie, ale nepriniesla do podnikov nové peniaze a jasné akcionárske vzťahy. Správanie väčšiny majoritných akcionárov bolo najmenej nemorálne ak nie protizákonné,“ poznamenal Strapek. Minoritných akcionárov nemal kto zastupovať, pretože viacstupňová evidencia cenných papierov nefungovala a nefunguje dodnes. Problematika kapitálového trhu sa dá zúžiť na otázku ponuky a dopytu. Ponuka je čoraz menšia, pretože podniky sa stávajú predmetom akvizície zahraničných emitentov, ktorí sú financovaní cez globálny kapitálový trh. Na druhej strane na trhu je nedostatok investorov a na Slovensku sa nedá realizovať väčšia verejná ponuka akcií (IPO).

Kapitálový trh môžu podľa Strapeka podporiť daňová a dôchodková reforma. „Na Slovensku chýbajú podobné schémy investovania ako IRA (Individual Reteriment Account) a ISA (Individual Saving Acount),“ dodáva Strapek.

IRA znamená individuálne sporenie na dôchodok najmä prostredníctvom podielových fondov. Investorovi sa poskytuje fiškálna výhoda zo strany štátu vo forme odpočítateľnej položky, alebo nezdaňovaného dôchodku. Poskytuje sa vtedy keď investor nedisponuje svojim účtom do dôchodkového veku.

ISA znamená individuálne sporenie, ktoré nie je zaťažované žiadnymi daňami. Investori môžu na svojom účte ľubovoľne preskupovať svoje investície podľa situácie na trhu. Ako ašpirujúci člen EÚ by sa Slovensko podľa Strapeka malo viac zamerať na spoluprácu s európskym kapitálovým trhom, pretože šance na oživenie domáceho kapitálového trhu sú premrhané.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS