ČLÁNOK
Dobrý vietor pre dlhopisy
11. októbra 2002

Pre konzervatívnych investorov, ktorí chcú vyššie zhodnotenie ako na termínovaných vkladoch a investujú minimálne dva roky, sú vhodné dlhopisové fondy. Na Slovensku patria po fondoch peňažného trhu k tým najpredávanejším. Príčin je viac. „Na dlhopisových fondoch sa podielnici pomerne dobre naučia, akým spôsobom zarobia viac finančných prostriedkov než na termínovanom vklade,“ hovorí člen Predstavenstva VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., Bratislava Gabriel Hinzeller. Popularite fondov nahráva aj v súčasnosti priaznivá situácia na trhu úrokových sadzieb. „Po skončení volieb sa znížili výnosy pri všetkých splatnostiach. Čiže klienti, ktorí investovali do peňažného alebo dlhopisového fondu, zhodnotili svoju investíciu takmer o jedno percento za týždeň.“

Ponuka dlhopisových fondov je oveľa širšia ako pri fondoch peňažného trhu. Na výber je 29 dlhopisových fondov od jedenástich správcov. Líšia sa menou, v ktorej investujú. Prevažujú korunové a eurové fondy, v dolároch nájdeme len päť fondov od zahraničných distributérov. Najviac fondov (osem) ponúka HVB Slovakia prostredníctvom Capital Invest KAG. Nasleduje Ľudová banka so štyrmi fondmi. J T Asset Management, VÚB Asset Management a Tatra Asset Management majú zhodne po troch dlhopisových fondoch.

Minimálna vstupná investícia je 1 500 Sk pri 1. Podielovom fonde Slnko od Investičnej a dôchodkovej, správ. spol., a. s. U ostatných správcov je to od 5-tis. do 100-tis. Sk. V menšom objeme si môže investovanie vyskúšať naozaj každý. Väčšina spoločností totiž ponúka investičné sporenie už od 1 000 Sk. Poplatky sú však vyššie než pri peňažných fondoch.

Dôležitý je trend, nie výkyvy

Pri výbere dlhopisových fondov sa pýtajte na ich zloženie, do čoho investujú vaše prostriedky. „Práve z neho totiž vyplýva výkonnosť fondov, jeho budúci výnos a, samozrejme, riziko,“ vysvetľuje G. Hinzeller. Dlhopisové fondy sa vyznačujú konzervatívnou investičnou stratégiou. Investujú do štátnych dlhopisov vyspelých krajín alebo eurobondov, vydaných v domácej alebo v zahraničnej mene. Určitú časť portfólia tvoria bonitné dlhopisy významných bánk alebo medzinárodných spoločností.

Hodnotenie fondov, takzvaný scoring, považuje G. Hinzeller len za doplňujúcu informáciu. „Je však dobré, ak si zistíte minulú výkonnosť. Hoci nepredpovedá budúci výnos, napovie o kvalite portfólio manažéra v minulosti. Výkonnosť by ste mali sledovať najmenej v dvojročnom horizonte. Aj keď ideálne je vždy dlhšie obdobie, napríklad troch až piatich rokov, kde sa natoľko neprejavujú prípadné cyklické výkyvy.“ Užitočným pomocníkom je tiež pozorovanie takzvaného benchmarku. Je to relatívny porovnávací ukazovateľ výkonnosti fondov. Podľa G. Hinzellera väčšina spoločností používa ako benchmarky indexy, napríklad slovenský dlhopisový index SDX pre štátne alebo podnikové dlhopisy. „Klient musí pochopiť, s čím sa čo porovnáva. Pritom nie sú dôležité výkyvy, ale trend. Ak sa dlhodobo líši od benchmarku v neprospech výkonnosti fondu, pravdepdobne bude chyba v portfólio manažérovi.“

Zdá sa vám to príliš zložité? Stačí keď si porovnáte dosiahnuté výnosy s úrokmi na termínovaných účtoch. A hneď viete, na čom ste.

Rizikové faktory

Na dlhopisové fondy vplýva niekoľko rizikových faktorov. „Pri korunových fondoch ide o riziko pohybu úrokovej miery. Ak úroková sadzba klesá, cena dlhopisu rastie, a naopak. Riziko emitentov je minimálne, keďže ide o bonitné cenné papiere,“ tvrdí G. Hinzeller, ktorý je skúseným portfólio manažérom. Pri cudzomenových fondoch však upozorňuje na kurzové riziko. Tomuto kurzovému riziku sa vyhnete, ak ste investovali do fondu v cudzej mene a vystupujete z neho v rovnakej mene. Z toho vyplýva, že máte záujem o investovanie v cudzej mene, a vtedy čelíte len riziku úrokovej miery.

Priemerná výkonnosť za uplynulých dvanásť mesiacov dosahuje okolo 8,8 %. Do konca roka by sa podľa G. Hinzellera mohla vyšplhať cez deväť percent. Očakávanú výkonnosť odo dneška o rok odhaduje v rozmedzí od 7,5 až 9 %. „Pokiaľ vláda uskutoční reformy, ktoré deklaruje, a nedôjde k výrazným cenovým výkyvom, sú dlhopisové fondy jednou z najlepších investícií.“ Je totiž predpoklad, že Národná banka Slovenska sa nebude brániť zníženiu úrokových sadzieb, čo by znamenalo profit pre dlhopisy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS