ČLÁNOK
Dobré výsledky Slovnaftu pokračujú aj v treťom štvrťroku
14. novembra 2001

Petrochemická skupina Slovnaft vytvorila za prvých deväť mesiacov čistý zisk v objeme 3,579 mld. Sk, čo je v korunovom vyjadrení o 122 % viac než v rovnakom období minulého roka. Ten spoločnosť ukončila s čistým ziskom 1,613 mld. Sk. Za prvé tri štvrťroky realizoval Slovnaft čisté výnosy z predaja v objeme 54,763 mld. Sk, čo je medziročný nárast o 2,616 mld. Sk, resp. o 5 %. Výsledky vyplývajú z predbežnej konsolidovanej finančnej závierky spoločnosti.

Súčasťou skupiny Slovnaft sú okrem bratislavskej rafinérie Slovnaft a.s. aj spoločnosti Slovnaft Trade, Slovnaft Benzinol, Slovnaft Polska, Slovnaft MaO, Slovnaft Moravia a Slovnaft CS. Slovnaft Benzinol sa k 1. júlu 2001 zlúčil s materskou spoločnosťou Slovnaft, a.s. Bratislava.

„Vo všeobecnosti môžeme považovať výsledky skupiny Slovnaft v porovnaní s výsledkami dosiahnutými za rovnaké obdobie minulého roka za dobré, a to aj napriek výskytu určitých technických problémov v komplexe EFPA. Prevádzkový zisk, ktorý dosiahol 6,499 mld. Sk, je v podstate na rovnakej úrovni ako za minulý rok, avšak zisk pred zdanením vo výške 5,056 mld. Sk je takmer 2,8-krát vyšší,“ konštatovala spoločnosť.

K pozitívnym výsledkom prispeli priaznivé dodávateľské a trhové podmienky ako aj zlepšenie efektívnosti a prvé synergické efekty spolupráce s maďarskou spoločnosťou MOL. „Počas prvých troch štvrťrokov 2001 sme realizovali synergické efekty so spoločnosťou MOL vo výške 7 mil. USD, ďalších 7 mil. USD sa podarilo ušetriť zlepšením vnútornej efektivity spoločnosti, čo tiež prispelo k uvedenému zvýšeniu zisku,“ komentovala spoločnosť.

Na zlepšenom výsledku spoločnosti má v porovnaní s minulým rokom väčší podiel produktový mix vyrábaný a predávaný počas 1. – 3. štvrťroku 2001, a to hlavne vďaka modernizácii rafinérie, ktorá bola ukončená v prvom polroku 2000. V neposlednom rade pomohli podľa spoločnosti aj výrazne nižšie požiadavky na vytváranie rezerv na kurzové straty vďaka predčasnému splateniu časti zahraničných úverov a priaznivejšiemu vývoju kurzu slovenskej koruny voči USD.

Zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) za prvé tri štvrťroky 2001 dosiahol 9,2 mld. Sk, čo predstavuje hodnotu o 2 % nižšiu v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2000. Podobný trend zaznamenala aj marža EBITDA, ktorá za obdobie prvých troch štvrťrokov 2001 dosiahla hodnotu 16,7 % v porovnaní s 18 % za rovnaké obdobie roka 2000. Kapitálové výdavky a investície boli nižšie, ako sa plánovali. Počas prvých troch štvrťrokov 2001 dosiahli 703,8 mil. Sk. Rovnako klesali aj čisté finančné náklady. Tie dosiahli v sledovanom období 1,4 mld. Sk, čo je medziročne o 71 % menej.

Priaznivé výsledky dosiahol Slovnaft aj napriek udalosti z 11. júla, kedy bola prerušená dodávka elektriny z miestneho zdroja následkom nehody v externej transformátorovej stanici rozvodných závodov. To spôsobilo neplánované prerušenie výroby vo všetkých výrobných jednotkách Slovnaftu, pretože záložné zdroje elektriny sa nepodarilo včas nabehnúť.

Strategickým partnerom Slovnaftu je od minulého roka maďarský ropný a plynárenský koncern MOL, ktorý kontroluje 36,2 % základného imania Slovnaftu, pričom má opciu na získanie majority. Maďarská spoločnosť zaznamenala za prvých deväť mesiacov tohto roka čistú stratu vo výške 14,3 mld. HUF. Spoločnosť tak zhoršila svoje hospodárenie, keďže rovnaké obdobie minulého roka uzavrela s čistým ziskom 23,1 mld. HUF. Za prvých deväť mesiacov vykázala firma MOL tržby v objeme 811,4 mld. HUF, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku predstavuje rast o 13 %. Slovnaft sa spolu s konzorciom maďarských firiem MOL a TVK bude uchádzať o 63-percentný podiel v českom rafinérsko-petrochemickom holdingu Unipetrol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS