ČLÁNOK
Do užšieho výberu traja záujemcovia o spoločný podnik s SKo
19. marca 2002

Podľa rozhodnutia výberovej komisie postúpili traja kandidáti do užšieho okruhu záujemcov na vytvorenie spoločného podniku so Slovenskou konsolidačnou, a.s. (SKo) pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Sko Patrik Golský, ide o spoločnosti Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd., konzorcium Deutsche Bank AG London a Gutmann Praha, a.s. a Salamon Mrothers International Limited. O vytvorenie spoločného podniku pritom prejavilo záujem celkom šesť záujemcov, medzi nimi aj GMAC Commercial Mortgage Corporation, Klesch & Company Limited a ODIEN/SEVIS reeng, a.s.

Rozhodujúcimi kritériami výberu boli podľa Golského skúsenosti v oblasti riadenia a správy klasifikovaných pohľadávok, preukázateľná schopnosť práce s dlžníkmi, ratingové hodnotenie, či finančná spôsobilosť investora. Medzi kritériá patril aj predložený prístup k vytvoreniu spoločného podniku spolu s návrhom na spôsoby a metódy práce s predmetným portfóliom.

Trom vybratým spoločnostiam sa sprístupní tzv. data room, kde sa môžu oboznámiť s portfóliom pohľadávok, ktoré sa postúpia na spoločný podnik. Po predložení záväzných ponúk sa podľa Golského začnú konkrétne rokovania o založení spoločného podniku. Presný termín podania záväzných ponúk zatiaľ nie je známy. Podľa hovorcu by sa mal tender ukončiť do konca júna tohto roku.

SKo by mala v spoločnom podniku podľa hovorcu prenechať riadenie portfólia partnerovi. Na druhej strane si však SKo chce zachovať kontrolu nad finančnými tokmi a možnosť vyjadriť sa k správe niektorých častí portfólia. „Ako konečnú možnosť si SKo chce vyhradiť právo veta, ak to situácia bude vyžadovať,“ dodal Golský.

Slovenská konsolidačná, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Objem pohľadávok v správe SKo predstavuje po prevzatí Konsolidačnej banky v závere januára tohto roka zhruba 111,7 mld. Sk. Očakáva sa, že spoločný podnik SKo a zahraničného investora by mal štátu vyniesť viac než predaj pohľadávok v balíkoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS