ČLÁNOK
Do SR smerovali v prvom štvrťroku zahraničné investície v objeme 4,7 mld. Sk
1. augusta 2001

V prvom kvartáli tohto roka prišli na Slovensko priame zahraničné investície (PZI) v objeme 4,693 mld. Sk. Takmer 57 % prostriedkov pritom smerovalo do podnikovej sféry. Celkový objem PZI ku koncu marca dosiahol 173,805 mld. Sk, čo je 3,537 mld. USD. Vyplýva to údajov Národnej banky Slovenska (NBS).

Najviac prostriedkov v objeme 1,996 mld. Sk smerovalo do bankového sektora z Talianska. Na celkovom príleve PZI to predstavovalo 42,5 %. Prílev týchto zdrojov súvisí s navýšením základného imania v Poľnobanke, ktorého sa zúčastnil majoritný akcionár banky UniCredito Italiano. Celkovo 27 % zdrojov prišlo na Slovensko z Holandska a 13 % z Francúzska.

Kapitálové posilnenie Poľnobanky sa odrazilo aj na odvetvovom členení PZI, ktoré na slovenský trh prišli počas prvého štvrťroka. Do peňažníctva a poisťovníctva totiž plynulo až 46,5 % investícií v objeme 2,184 mld. Sk. Druhý najvýznamnejší prírastok PZI vo výške 1,536 mld. Sk zaznamenali podniky priemyselnej výroby, 17,5 % investícií smerovalo do veľkoobchodu a maloobchodu.

V rámci jednotlivých krajov bol najdynamickejší prírastok v Bratislavskom kraji vo výške 79,7 %. Do Nitrianskeho kraja prišlo 13,4 % celkových investícií, do Žilinského kraja prúdilo 4 % investícií a do Prešovského kraja 2,8 %.

Na celkových PZI ku koncu marca mali najvyšší podiel (27,3 %) investície z Nemecka nasledované Holandskom (22,7 %), Rakúskom (14,4 %) a USA (8,6 %). PZI smerovali prevažne do odvetvia priemyselnej výroby (52,1 %), do dopravy, skladovania a spojov (15,1 %), peňažníctva a poisťovníctva (14,5 %) ako aj veľkoobchodu a maloobchodu (12,4 %). Podobne ako pri príleve tak aj pri celkovom objeme PZI smerovalo najviac investícií do Bratislavského kraja (55,7 % z celkového objemu PZI), v Košickom kraji predstavovali 21,3 %. Najmenšiu úroveň PZI vykazoval Prešovský kraj (2,6 %) a Banskobystrický kraj ( 3,1 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS