ČLÁNOK
Do SR prišli za deväť mesiacov zahraničné investície v hodnote 160,9 mld. Sk
24. decembra 2002

Za tri kvartály prišli na Slovensko priame zahraničné investície (PZI) v objeme 160,944 mld. Sk. Z tohto objemu smerovalo až 82,5 %, resp. 132,8 mld. Sk do výroby a rozvodu elektriny a plynu. V prevažnej miere ide o prostriedky za predaj 49-percentných podielov v Slovenskom plynárenskom priemysle. Celkový objem PZI ku koncu septembra dosiahol 248,539 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska.

Najviac prostriedkov v objemoch 76,278 mld. Sk a 60,519 mld. Sk smerovalo za deväť mesiacov z Nemecka a Francúzska, pričom do podnikovej sféry smerovalo z Nemecka 76,314 mld. Sk a z Francúzska 60,486 mld. Sk. V bankovej sfére bolo najväčším investorom Rakúsko s objemom 7,283 mld. Sk a Taliansko s objemom 2,996 mld. Sk. Naopak, z bankovej sféry ubudlo 1,947 mld. Sk od holandských investorov.

V rámci jednotlivých krajov bol najdynamickejší prírastok v Bratislavskom kraji, kam za deväť mesiacov pribudli investície v hodnote 158,815 mld. Sk, čo je 98,7 % všetkých investícií.

Na celkových PZI ku koncu septembra mali najvyšší podiel vo výške 22,8 % investície z Nemecka nasledované Rakúskom (18,7 %), Holandskom (18,6 %) a Talianskom (9,6 %). Investície smerovali prevažne do odvetvia priemyselnej výroby (40,6 %), do peňažníctva a poisťovníctva (28,2 %), do dopravy, skladovania a spojov (12,9 %) a do veľkoobchodu a maloobchodu (12,5 %). Na celkovom stave PZI sa investície v Bratislavskom kraji podieľali 67,8 %, PZI v Košickom kraji predstavovali 12,7 % celkových investícií. Najmenšiu úroveň PZI vykazoval Prešovský (2,2 %) a Nitriansky kraj (2,7 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS