ČLÁNOK
Do roku 2010 by Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potrebovali na rozvoj infraštruktúry 71,6 mld. Sk…
4. decembra 1997

a na podporu rozvoja kombinovanej prepravy 60 mil. Sk. V Národnej rade SR však nie je politická vôľa na navýšenie rozpočtu ministerstva. Výstavba železničných koridorov sa tak odsúva a to pravdepodobne až do roku 2000. Na dnešnej konferencii „Súčasnosť a perspektívy železníc na Slovensku“ to povedal štátny tajomník MDPT SR Dezider Szabó. Ministerstvo nebude môcť v budúcom roku uplatniť niektoré priority, pretože rozpočtované sumy predstavujú výdavkové minimum. Ako pokračoval D. Szabó, strategickým cieľom vlády SR je do roku 2010 dosiahnuť úroveň porovnateľnú so štátmi Európskej Únie (EÚ). Európske koncepcie počítajú s vybudovaním vysokorýchlostných multimodálnych koridorov, z ktorých dva majú prechádzať Slovenskom v smere sever-juh a západ-východ. Tieto koridory musia podľa D. Szabóa existovať aj v prípade, ak by SR nevstúpila do EÚ, inak by na našom území vznikla akási čierna diera. Železnice budú v kombinovanej diaľkovej preprave zohrávať významnú úlohu, keďže spĺňajú požiadavky na vysokú bezpečnosť, spoľahlivosť a ochranu životného prostredia, najmä pomáhajú znižovať negatívne dopady dopravy na husto obývaných územiach. Pri dobudovávaní infraštruktúry je preto treba klásť dôraz na aplikáciu informačných technológií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS