ČLÁNOK
Do privatizácie aj Poštová banka
11. januára 2001

Skutočné náklady doteraz vynaložené na reštrukturalizáciu bankového sektora dosiahli 8,4 mld. Sk a súviseli s úhradou úrokových nákladov z úverov, ktoré presunuli tri reštrukturalizované banky do štátnych agentúr. V tomto roku by sa malo na tento účel zo štátneho rozpočtu vynaložiť 9,8 mld. Sk. Každoročná výška úrokových nákladov bude závisieť od toho, ako sa bude znižovať reštrukturalizačný dlh. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Dlh, ktorý vznikol v súvislosti s predprivatizačnou prípravou troch bánk, Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky a Investičnej a rozvojovej banky, súvisel s presunom zlých úverov na reštrukturalizačné agentúry. Štát tak na seba prevzal záruky za ich splatenie v celkovom objeme 105 mld. Sk. Navyše v prvej fáze reštrukturalizácie vynaložil štát ďalších 19 mld. Sk na zvýšenie základného imania troch privatizovaných bánk.

Najúspešnejší bol štát v procese privatizácie Slovenskej sporiteľne, ktorej odpredaj rakúskej Erste Bank sa zavŕšil vo štvrtok podpisom privatizačnej zmluvy. V prípade Všeobecnej úverovej banky sa v súčasnosti realizuje posledná fáza rokovaní s multilaterálnymi investormi, IFC a EBOR o ich vstupe do banky. Každý z nich by mal získať približne 10 % akcií banky. Neistá je však privatizácia IRB, pretože žiaden z doterajších záujemcov zatiaľ nepredložil záväznú ponuku. „V súčasnosti sme však o odpredaji banky začali rokovať s ďalším významným investorom,“ uviedla vo štvrtok B. Schmögnerová. Jeho meno však neuviedla.

V privatizačnom procese je aj Banka Slovakia. Túto najmenšiu slovenskú banku charakterizujú zdravé pomery a dobré ekonomické výsledky a štát preto pred spustením jej privatizácie nemusel na jej ozdravenie vynaložiť žiadne zdroje. Aj napriek tomu však o túto bankovú inštitúciu prejavil záujem len jeden investor, ktorým je konzorcium Českej poisťovne a firmy Hanco Slovakia. Podľa predstaviteľov Fondu národného majetku, ktorý je majoritným akcionárom banky, by sa mali záverečné rokovania medzi fondom a konzorciom o privatizácii banky uskutočniť na budúci týždeň.

Na privatizáciu sa v súčasnosti pripravuje Poštová banka, a.s. Podľa B. Schmögnerovej sa bude realizovať obvyklým spôsobom a mala by sa ukončiť v prvej polovici budúceho roka. Štát ovláda v Poštovej banke takmer 60 % akcií. Dominantné postavenie medzi štátnymi akcionármi má Slovenská konsolidačná, a.s. s podielom 46,82 %. Ďalšími akcionármi banky vlastniacimi nad 5 % akcií sú Slovenská pošta, š.p. (12,24 %) a spoločnosti JCG, a.s. (9,72 %) a Finance Continental Group, o.c.p., a.s. (5,3 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS