ČLÁNOK
Do pondelka mohli prejaviť investori svoj záujem o Istrobanku
24. júla 2001

Prvý pracovný deň v týždni bol zároveň posledným dňom, dokedy si mohli prípadní záujemcovia o majoritný podiel na základnom imaní Istrobanky, a.s., prevziať informačné memorandum. Mohli tak urobiť už od 18. júna, keď Slovenská poisťovňa zverejnila tender na predaj väčšinového podielu v banke. Predaj podielu v Istrobanke realizuje poisťovňa v spolupráci s privatizačným poradcom, ktorým je Deloitte & Touche.

Predstavitelia Slovenskej poisťovne, ktorá je so 72-percentným podielom na základnom imaní Istrobanky jej hlavným akcionárom, už viackrát avizovali, že v súvislosti s pripravovanou privatizáciou poisťovne sa predpokladá zníženie jej podielu v banke na 34 %. V dlhšom horizonte pripúšťa pokles až na 10 %. Celého, 18-percentného podielu v banke sa plánuje v budúcnosti vzdať aj hlavné mesto SR Bratislava. O Istrobanku prejavila predbežne záujem rakúska banka Österreichische Volksbanken AG.

Istrobanka, a.s., Bratislava ukončila hospodárenie v prvom kvartáli tohto roku so ziskom približne 31 mil. Sk. Bilančná suma banky od konca uplynulého roka vzrástla takmer o štvrtinu na 33,9 mld. Sk z koncoročných 27,3 mld. Sk. Približne rovnakým tempom rástli aj jej primárne zdroje, ktorých hodnota sa od konca roka zvýšila o 26 % na marcových 19,536 mld. Sk. Objem úverov poskytnutých klientom sa od konca minulého roka znížil k ultimu marca takmer o 3 % na 11,746 mld. Sk.

Bratislavská Istrobanka hospodárila vlani so ziskom 74 mil. Sk. Hodnotu zisku z roku 1999 tak banka prekročila o 110 % a v tomto roku jej predstavitelia očakávajú ďalší, približne 70-percentný nárast. Okrem Slovenskej poisťovne a mesta Bratislava je akcionárom Istrobanky rakúska Erste Bank s podielom 10 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS