ČLÁNOK
Do podielových fondov ľudia investovali už 16 mld. Sk
16. januára 2003

Celková hodnota majetku slovenských investorov v otvorených podielových fondoch (OPF) dosahovala ku koncu minulého roka 16 mld. Sk, čo medziročne predstavuje až 130-percentný nárast. Fondom domácich správcovských spoločností patrí pritom 90 % trhu s hodnotou investícií na úrovni 14,33 mld. Sk, zahraničným fondom zverili Slováci majetok v hodnote 1,65 mld. Sk. Informoval o tom výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností Peter Goceliak.

Hodnota čistých predajov OPF, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou predaných a vrátených podielov, dosiahla vlani 7,5 mld. Sk. Najpopulárnejšou kategóriou fondov boli peňažné fondy, ktorým pribudlo vďaka novým investíciám 3,47 mld. Sk, táto kategória tak pritiahla 45 % hodnoty celkových ročných čistých predajov. Dlhopisové fondy sa tiež tešili záujmu investorov a získali 2,51 mld. Sk. Najmenší záujem bol o tzv. strešné fondy.

Keďže v minulosti boli najpredávanejšie zmiešané fondy, táto kategória fondov si udržala 32-percentný podiel na trhu OPF. V celkovom hodnotení ich však predstihli dlhopisové fondy, ktoré majú na trhu 35 % celkových aktív, trhový podiel si výrazne zvýšili aj peňažné fondy s 23 percentami. S odstupom nasleduje kategória akciových fondov, ktoré majú 9 % trhu a strešné fondy s necelým percentom aktív.

Peňažné korunové fondy dosiahli vlani výkonnosť od 6,27 % do 7,77 %, výkonnosť peňažných fondov orientovaných na euro bola viac ako 3,5 %. Korunové dlhopisové fondy vykázali výkonnosť 9,72 % až 14,24 %. Keďže akciové trhy prežili rok 2002 v neustálom politickom a ekonomickom napätí, ktoré sa prejavilo poklesom cien na všetkých hlavných svetových burzách, fondy z tejto kategórie v medziročnom hodnotení zaznamenali až na niekoľko výnimiek poklesy svojich hodnôt. V pozitívnom pásme skončili iba fondy zamerané na východoeurópske „emerging“ trhy. Výkonnosť zmiešaných a strešných fondov závisela v najväčšej miere od toho, aký podiel na majetku vo fonde tvoria akcie, resp. akciové podielové fondy.

Najväčšou správcovskou spoločnosťou na slovenskom trhu je Tatra Asset Management, ktorá si s 5,1 mld. Sk aktív pod správou drží takmer 32-percentný podiel na trhu OPF. S odstupom nasledujú spoločnosti Prvá penzijná (1,98 mld. Sk v otvorených a 1,74 mld. Sk v uzavretých fondoch) a Asset Management Slovenskej sporiteľne (2,72 mld. Sk aktív pod správou). Nad miliardovou hranicou sa nachádzajú ešte spoločnosti VÚB Asset Management (1,76 mld. Sk) a J&T Asset Management (1,75 mld. Sk).

Prehľad trhových podielov správcovských spoločností ku koncu 2002

Správca fondu (člen ASS) Čistá hodnota majetku OPF v SR k 2.1.2003 % podiel na trhu
Tatra Asset Management 5 100 902 102 Sk 31,923%
Asset Management Slovenskej sporiteľne 2 720 642 111 Sk 17,027%
PRVÁ PENZIJNÁ 1 979 269 331 Sk 12,387%
VÚB Asset Management 1 762 915 943 Sk 11,033%
J&T Asset Management 1 750 130 248 Sk 10,953%
WIOF (SFM Group) 700 204 463 Sk 4,382%
Istro Asset Management 487 714 817 Sk 3,052%
AMSLICO AIG Funds 464 229 650 Sk 2,905%
KBC (ČSOB) 266 521 448 Sk 1,668%
Volksbanken (Ľudová banka) 207 948 111 Sk 1,301%
Capital Invest (HVB Slovakia) 185 469 987 Sk 1,161%
Veritas (ATS Brokers) 147 510 543 Sk 0,923%
Pioneer Investments 83 421 848 Sk 0,522%
Investičná a Dôchodková správ. spol. 61 844 925 Sk 0,387%
Invesco (HVB Slovakia) 59 866 957 Sk 0,375%
ŽB-Trust 180 000 Sk 0,001%
S P O L U 15 978 772 483 Sk  

Prehľad čistej hodnoty aktív otvorených podielových fondov 2002

Názov fondu Čistá hodnota aktív fondu v SR
Peňažné OPF  
Sporo Korunový peňažný fond, o.p.f. 1 816 830 864 Sk
TAM – Korunový peňažný 1 046 375 507 Sk
TAM – Korunový peňažný dividendový 529 954 346 Sk
VÚBAM – Peňažný korunový fond 218 367 049 Sk
IAM KONTO – peňažný 111 278 613 Sk
CI – Euro Cash (rastový) 22 955 467 Sk
CI – Euro Cash (plne rastový) 3 168 654 Sk
CI – Euro Cash (výnosový) 2 837 432 Sk
Živnobanka-Sporokonto 0 Sk
Dlhopisové OPF  
TAM – Korunový dlhopisový 1 583 724 098 Sk
VÚBAM – Dlhopisový korunový fond 700 850 281 Sk
Sporo Korunový dlhopisový fond, o.p.f. 459 762 145 Sk
TAM – Euro dlhopisový 459 184 182 Sk
VÚBAM – Dlhopisový eurofond 408 925 426 Sk
AAF – Príjmový dlhopisový 360 601 179 Sk
VÚBAM – Dlhopisový dolárový fond 317 099 244 Sk
TAM – Dolárový dlhopisový 228 830 436 Sk
IAM – Dlhopisový korunový 220 494 250 Sk
TAM – Inštitucionálny 01 fond 123 043 539 Sk
JTAM – Koruna peňažný 105 851 858 Sk
VB – Dollar-Rent 97 821 129 Sk
WIOF – USD International Bond 89 905 921 Sk
KBC – Renta Eurorenta 81 374 800 Sk
KBC – Renta Dollarenta 75 593 960 Sk
VB – Interbond 70 550 917 Sk
IaD – 1. PF Slnko (dlhopisový) 61 844 925 Sk
CI – Euro Government Bond (rastový) 40 515 797 Sk
CI – Dollar Bond (rastový) 35 305 429 Sk
KBC – Bonds Capital Fund 19 076 564 Sk
JTAM – U.S. Bond dlhopisový 14 141 786 Sk
JTAM – Euro bond dlhopisový 13 275 084 Sk
CI – Euro Corporate Bond (rastový) 12 410 557 Sk
VB – Europa-Rentenfonds 12 012 647 Sk
CI – Dollar Bond (plne rastový) 6 866 991 Sk
CI – Euro Corporate Bond (plne rastový) 5 247 205 Sk
CI – Euro Government Bond (plne rastový) 4 242 041 Sk
CI – Global Bond (rastový) 3 081 833 Sk
VB – Corporate-Bond-Fund 2 163 992 Sk
CI – Euro Government Bond (výnosový) 2 156 270 Sk
CI – Dollar Bond (výnosový) 1 578 000 Sk
CI – Global Bond (výnosový) 719 742 Sk
CI – Euro Corporate Bond (výnosový) 95 006 Sk
CI – Global Bond (plne rastový) 0 Sk
Živnobnka-Obligačný fond 0 Sk
Akciové OPF  
WIOF – Global Equity 365 043 161 Sk
TAM – Európsky technologický 170 662 499 Sk
TAM – Americký akciový 140 690 352 Sk
TAM – Európsky akciový 119 418 576 Sk
WIOF – US Capital Growth Fund 75 808 372 Sk
JTAM – Renta globálny akciový 74 869 677 Sk
IAM – Globálny technologický 55 133 627 Sk
WIOF – European Equity 53 523 597 Sk
VÚBAM – Svetové akcie 48 767 783 Sk
Veri – Valeur 46 742 833 Sk
Pioneer Global Equity Fund Plc 34 085 357 Sk
CI – Europe Stock (rastový) 28 509 817 Sk
Pioneer European Equity Fund Plc 25 533 971 Sk
Pioneer America Fund Plc 23 802 520 Sk
JTAM – Hi-tech akciový 22 860 602 Sk
CI – Global Stock (rastový) 13 850 231 Sk
KBC – Equity Fund America 13 583 247 Sk
Veri – Eurovaleur 12 845 996 Sk
KBC – Equity Fund World 12 157 637 Sk
KBC – Equity Fund Pharma 11 642 409 Sk
VB – Europa-Invest 8 972 925 Sk
KBC – Equity Fund Europe 8 505 004 Sk
KBC – Equity Fund Biotechnology 6 653 271 Sk
KBC – Equity Fund Technology 6 580 312 Sk
VB – Amerika-Invest 4 450 311 Sk
JTAM – Euro akciový 3 181 242 Sk
KBC – Equity Fund US Small Caps 2 671 649 Sk
KBC – Equity Fund Eastern Europe 2 104 411 Sk
KBC – Equity Fund Internet 1 755 627 Sk
KBC – Equity Fund Medical Technologies 1 450 481 Sk
VB – Global Blue Chip Fund 1 206 211 Sk
KBC – Equity Fund Finance 1 180 706 Sk
KBC – Equity Fund Telecom 1 166 904 Sk
JTAM – Japan akciový 884 363 Sk
CI – Europe Stock (výnosový) 760 000 Sk
CI – Eastern Europe Stock (rastový) 629 831 Sk
KBC – Equity Fund Cyclicals 627 470 Sk
VB – Pacific-Invest 589 988 Sk
KBC – Equity Fund Oil 550 012 Sk
CI – Global Stock (výnosový) 204 452 Sk
KBC – Equity Fund Utilities 117 880 Sk
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový) 85 345 Sk
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový) 85 345 Sk
KBC – Equity Fund Technology Top 20 64 918 Sk
CI – Teleworld Stock (rastový) 53 808 Sk
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) 37 176 Sk
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) 37 176 Sk
CI – Teleworld Stock (plne rastový) 36 384 Sk
CI – Europe Stock (plne rastový) 0 Sk
CI – Global Stock (plne rastový) 0 Sk
Živnobanka-Akciový fond 0 Sk
Zmiešané OPF  
JTAM – Reštitučný o.p.f 1 515 065 636 Sk
PP – Eurofond 1 264 403 706 Sk
PP – Bonus 665 209 842 Sk
TAM – Medzinárodný akciovo-dlhopisový 368 060 190 Sk
TAM – Korunový akciovo-dlhopisový 330 958 379 Sk
Sporo Konzervatívny zmiešaný fond, o.p,f, 327 065 778 Sk
Sporo Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. 116 983 324 Sk
WIOF – Balanced Euro 115 923 411 Sk
AAF – Zahraničný rastový 103 628 471 Sk
IAM – Medzinárodný vyvážený 100 808 327 Sk
Veri – Tresor 85 349 196 Sk
VÚBAM – Vyvážený rastový fond 68 906 159 Sk
PP – Kredit 49 655 783 Sk
VB – Inter-Invest 5 497 585 Sk
OPF fondy fondov  
CI – Einstein Absolut (rastový) 59 866 957 Sk
KBC – Master Fund Optimum 9 911 975 Sk
Veri – Select 2 572 518 Sk
VB – Quartett „Ertrag“ 2 541 257 Sk
KBC – Master Fund Dynamic 2 460 388 Sk
KBC – Master Fund ČSOB-Vyvážený 2 333 244 Sk
KBC – Master Fund ČSOB-Rastový 1 946 176 Sk
KBC – Master Fund Defensive 1 500 719 Sk
VB – Modern Times 955 371 Sk
KBC – Master Fund ČSOB-Konzervatívny 657 815 Sk
VB – Quartett „Wachstum“ 534 745 Sk
KBC – Master Fund ČSOB-Dynamický 432 424 Sk
VB – World Selection 367 949 Sk
KBC – Master Fund Sectors 353 564 Sk
VB – Quartett „Sicherheit“ 176 588 Sk
VB – Amerikan Selection 106 496 Sk
KBC – Master Fund Equity 67 882 Sk
CI – Einstein Absolut (výnosový) 0 Sk
CI – Einstein Relativ (rastový) 0 Sk
CI – Einstein Relativ (výnosový) 0 Sk
CI – Master Fonds dynamisch (plne rastový) 0 Sk
CI – Master Fonds dynamisch (rastový) 0 Sk
CI – Master Fonds dynamisch (výnosový) 0 Sk

Výkonnosť otvorených podielových fondov v roku 2002

Názov fondu Výkonnosť fondu v referenčnej mene (3.1.2002-2.1.2003)
Peňažné OPF  
VÚBAM – Peňažný korunový fond 6,27 % v SKK
TAM – Korunový peňažný 7,2 % v SKK
Sporo Korunový peňažný fond, o.p.f. 7,77 % v SKK
IAM KONTO – peňažný
TAM – Korunový peňažný dividendový
CI – Euro Cash (rastový) 3,52 % v EUR
CI – Euro Cash (výnosový) 3,53 % v EUR
CI – Euro Cash (plne rastový)
Živnobanka-Sporokonto
Dlhopisové OPF  
AAF – Príjmový dlhopisový 9,72 % v SKK
IaD – 1. PF Slnko (dlhopisový) 14,24 % v SKK
IAM – Dlhopisový korunový 10,54 % v SKK
JTAM – Koruna peňažný 10,51 % v SKK
Sporo Korunový dlhopisový fond, o.p.f. 12,73 % v SKK
TAM – Inštitucionálny 01 fond
TAM – Korunový dlhopisový 13,13 % v SKK
VÚBAM – Dlhopisový korunový fond 11,61 % v SKK
CI – Dollar Bond (plne rastový)
CI – Dollar Bond (rastový) 8,53 % v USD
CI – Dollar Bond (výnosový) 9,84 % v USD
JTAM – U.S. Bond dlhopisový 12,83 % v USD
KBC – Renta Dollarenta 8,65 % v USD
TAM – Dolárový dlhopisový 9,4 % v USD
VB – Dollar-Rent 9,45 % v USD
VÚBAM – Dlhopisový dolárový fond 5,91 % v USD
WIOF – USD International Bond 7,08 % v USD
CI – Euro Corporate Bond (plne rastový)
CI – Euro Corporate Bond (rastový) 7,9 % v EUR
CI – Euro Corporate Bond (výnosový) 3,49 % v EUR
CI – Euro Government Bond (plne rastový)
CI – Euro Government Bond (rastový) 7,99 % v EUR
CI – Euro Government Bond (výnosový) 3,71 % v EUR
CI – Global Bond (plne rastový)
CI – Global Bond (rastový) 1,73 % v EUR
CI – Global Bond (výnosový) -2,7 % v EUR
JTAM – Euro bond dlhopisový 4,19 % v EUR
KBC – Bonds Capital Fund 2,03 % v EUR
KBC – Renta Eurorenta 8,09 % v EUR
TAM – Euro dlhopisový 5,71 % v EUR
VB – Corporate-Bond-Fund -0,93 % v EUR
VB – Europa-Rentenfonds 8,2 % v EUR
VB – Interbond 4,94 % v EUR
VÚBAM – Dlhopisový eurofond 4,33 % v EUR
Živnobnka-Obligačný fond
Akciové OPF  
IAM – Globálny technologický -40,45 % v USD
JTAM – Euro akciový -13,47 % v USD
JTAM – Hi-tech akciový -24,06 % v USD
JTAM – Japan akciový -17,47 % v USD
KBC – Equity Fund America -23,74 % v USD
KBC – Equity Fund Biotechnology -37,74 % v USD
KBC – Equity Fund Internet -48,03 % v USD
KBC – Equity Fund Medical Technologies -18,91 % v USD
KBC – Equity Fund Technology -39,65 % v USD
KBC – Equity Fund Technology Top 20
KBC – Equity Fund US Small Caps -15,73 % v USD
TAM – Americký akciový -16 % v USD
VÚBAM – Svetové akcie -22,17 % v USD
WIOF – Global Equity -24,92 % v USD
WIOF – US Capital Growth Fund -29,78 % v USD
JTAM – Renta globálny akciový -14,6 % v SKK
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový)
CI – Eastern Europe Stock (plne rastový)
CI – Eastern Europe Stock (rastový) 5,54 % v EUR
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) 3,02 % v EUR
CI – Eastern Europe Stock (výnosový) 3,02 % v EUR
CI – Europe Stock (plne rastový)
CI – Europe Stock (rastový) -36,09 % v EUR
CI – Europe Stock (výnosový) -37,45 % v EUR
CI – Global Stock (plne rastový)
CI – Global Stock (rastový) -35,24 % v EUR
CI – Global Stock (výnosový) -36,7 % v EUR
CI – Teleworld Stock (plne rastový)
CI – Teleworld Stock (rastový) -43,72 % v EUR
KBC – Equity Fund Cyclicals
KBC – Equity Fund Eastern Europe
KBC – Equity Fund Europe -30,43 % v EUR
KBC – Equity Fund Finance -28,36 % v EUR
KBC – Equity Fund Oil -18,92 % v EUR
KBC – Equity Fund Pharma -30,92 % v EUR
KBC – Equity Fund Telecom -47,3 % v EUR
KBC – Equity Fund Utilities
KBC – Equity Fund World -33,67 % v EUR
Pioneer America Fund Plc -30,56 % v EUR
Pioneer European Equity Fund Plc -29,31 % v EUR
Pioneer Global Equity Fund Plc -34,6 % v EUR
TAM – Európsky akciový -29,31 % v EUR
TAM – Európsky technologický -42,93 % v EUR
VB – Amerika-Invest -31,66 % v EUR
VB – Europa-Invest -42,3 % v EUR
VB – Global Blue Chip Fund -30,34 % v EUR
VB – Pacific-Invest -18,4 % v EUR
Veri – Eurovaleur -40,44 % v EUR
Veri – Valeur -47,74 % v EUR
WIOF – European Equity -38,28 % v EUR
Živnobanka-Akciový fond
Zmiešané OPF  
AAF – Zahraničný rastový -23,85 % v SKK
IAM – Medzinárodný vyvážený -11,32 % v SKK
JTAM – Reštitučný o.p.f
PP – Bonus 2,57 % v SKK
PP – Eurofond 1,89 % v SKK
PP – Kredit 7,09 % v SKK
Sporo Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
Sporo Konzervatívny zmiešaný fond, o.p,f,
TAM – Korunový akciovo-dlhopisový 13,12 % v SKK
TAM – Medzinárodný akciovo-dlhopisový -3,46 % v SKK
VÚBAM – Vyvážený rastový fond 5,06 % v USD
Veri – Tresor -32,75 % v EUR
WIOF – Balanced Euro -8,27 % v EUR
VB – Inter-Invest -8,65 % v EUR
OPF fondy fondov  
CI – Einstein Absolut (rastový) -15 % v EUR
CI – Einstein Absolut (výnosový) -15,86 % v EUR
CI – Einstein Relativ (rastový) -34,48 % v EUR
CI – Einstein Relativ (výnosový) -34,48 % v EUR
CI – Master Fonds dynamisch (plne rastový)
CI – Master Fonds dynamisch (rastový) -17,47 % v EUR
CI – Master Fonds dynamisch (výnosový) -19,45 % v EUR
KBC – Master Fund Defensive -4,22 % v EUR
KBC – Master Fund Dynamic -23,9 % v EUR
KBC – Master Fund Equity -32,22 % v EUR
KBC – Master Fund Optimum -16,54 % v EUR
KBC – Master Fund Sectors -34,65 % v EUR
VB – Amerikan Selection -38,07 % v EUR
VB – Modern Times -49,84 % v EUR
VB – Quartett „Ertrag“ -16,12 % v EUR
VB – Quartett „Sicherheit“ -5,35 % v EUR
VB – Quartett „Wachstum“ -27,66 % v EUR
VB – World Selection -28,53 % v EUR
Veri – Select -20,56 % v EUR
KBC – Master Fund ČSOB-Rastový -15,54 % v CZK
KBC – Master Fund ČSOB-Dynamický -22,95 % v CZK
KBC – Master Fund ČSOB-Konzervatívny 6,17 % v CZK
KBC – Master Fund ČSOB-Vyvážený -7,98 % v CZK


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS