ČLÁNOK
Do Ľudovej banky vstúpi francúzsky investor
6. augusta 2000

Záujemcom o nadobudnutie 9,9-percentného podielu na základnom imaní Ľudovej banky, a.s., Bratislava je francúzsky holding Banque Federale des Banques Populaires, Paríž. Termín vstupu francúzskeho investora však nie je definitívne určený, pretože doteraz prebieha zhromažďovanie právnych podkladov potrebných pre nadobudnutie podielu na imaní Ľudovej banky.
Ľudová banka dosiahla v uplynulom roku bilančný zisk v objeme 213,5 mil. Sk. Za prvé tri mesiace tohto roka banka zaevidovala zisk vo výške 82,4 mil. Sk, obchodný plán predpokladá na tento rok hodnotu bilančného zisku po zdanení na úrovni 200 mil. Sk. Bilančná suma banky dosiahla v minulom roku medziročný nárast o 9,3 % na 22,279 mld. Sk a v prvom štvrťroku 2000 klesla na 22,08 mld. Sk.
Hlavným akcionárom Ľudovej banky so 71,7-percentným podielom na základnom imaní je rakúska banka Österreichische Volksbanken AG. Ďalšími akcionármi sú skupina GZB, WGZ-Bank, SGZ -Bank, ktoré vlastnia po 3,3 % akcií, niekoľko ďalších rakúskych ľudových bánk, skupina severotalianskych ľudových bank a drobní slovenskí akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS