ČLÁNOK
Do konca roka zostáva z peňazí EÚ využiť 3,882 mld. eur
19. apríla 2015

 Slovensko má z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 využiť do konca roka 2015 podľa stavu koncom marca ešte 3,882 mld. eur. Je to 33,41 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Ide o peniaze zo záväzkov na roky 2012 a 2013. Štát má v rámci spolufinancovania projektov do konca tohto roka zaplatiť spolu 680,84 mil. eur, čiže 34,58 % zo záväzku takmer 1,969 mld. eur. Vyplýva to z využívania eurofondov vo všetkých štrnástich operačných programoch.

Ak chce Slovensko využiť všetky finančné prostriedky EÚ, muselo by za deväť mesiacov do konca roka vyčerpať priemerne 431,3 mil. eur za mesiac. Spolufinancovanie štátu by zas malo dosiahnuť mesačne 75,65 mil. eur. V prvých troch mesiacoch tohto roka čerpanie peňazí EÚ predstavovalo 372,7 mil. eur a domáce spolufinancovanie 61,18 mil. eur.

V jedenástich veľkých operačných programoch v Národnom strategickom referenčnom rámci SR zostáva v tomto roku vyčerpať zo zdrojov EÚ 3,849 mld. eur. Z toho zo záväzku na rok 2012 treba minúť 462,47 mil. eur (podiel čerpania je 71,82 %) a zo záväzku na rok 2013 ďalších 3,387 mld. eur (22,76 %). V programe Doprava je potrebné využiť 1,083 mld. eur, Životné prostredie 808,19 mil. eur, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 445,09 mil. eur, Výskum a vývoj 401,72 mil. eur, Regionálny operačný program 306,94 mil. eur, Informatizácia spoločnosti 280,66 mil. eur, Zamestnanosť a sociálna inklúzia 218,23 mil. eur, Vzdelávanie 183,95 mil. eur, Zdravotníctvo 46,42 mil. eur, Bratislavský kraj 36,22 mil. eur a Technická pomoc 32,87 mil. eur.

V troch malých programoch treba do konca roka vyčerpať 32,43 mil. eur zo záväzku na rok 2013. Program Cezhraničná spolupráca SR-ČR má z toho využiť 22,27 mil. eur, INTERACT II 5,97 mil. eur a Rybné hospodárstvo 4,19 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS