ČLÁNOK
Do konca roka budú infláciu ovplyvňovať doterajšie faktory
28. novembra 2000

Väčšina faktorov, ktoré doteraz pôsobili na vývoj spotrebiteľských cien, bude podľa očakávaní Národnej banky Slovenska (NBS) ovplyvňovať ich dynamiku aj v zostávajúcich mesiacoch roka. Z dopytovej strany bude aj naďalej pozitívne pôsobiť nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá však môže koncom roka v dôsledku sezónneho vývoja vzrásť. Informovala o tom NBS.

Zo strany ponuky však naďalej existuje riziko premietnutia zvýšených nákladov priemyselných výrobcov do spotrebiteľských cien. Za možné nebezpečenstvo označila NBS aj naznačujúci zrýchlený vývoj cien potravín. Protichodne by mohla vplývať rastúca konkurencia obchode v dôsledku otvárania nových super- a hypermarketov, ktorá by mohla spôsobiť v závere roka mierny pokles dynamiky jadrovej aj celkovej inflácie.

Makroekonomickí analytici sa zhodujú na tom, že vývoj jadrovej aj celkovej spotrebiteľskej inflácie je priaznivý aj z pohľadu tohtoročných cieľov NBS, keďže obe hodnoty sa pohybujú na dolnej hranici cieleného pásma. V prípade jadrovej inflácie je cieľový interval NBS 4,7 až 5,8 %, pri celkovej inflácii centrálna banka predpokladá jej koncoročnú úroveň v rozmedzí 8,8 až 9,9 %. Spotrebiteľské ceny pritom ovplyvňuje najmä nárast cien potravín a pohonných látok.

Vzhľadom na očakávanú infláciu na dolnej hranici cieľových hodnôt centrálnej banky niektorí analytici vidia priestor pre zníženie kľúčových úrokových sadzieb NBS, najmä pri dvojtýždnovej reposadzbe o 0,25 % ešte do konca tohto roka. Na poslednom zasadnutí však Banková rada NBS k takémuto kroku nepristúpila a ponechala sadzby na pôvodnej úrovni. Banková rada zasadá pravidelne posledný piatok v mesiaci.

V októbri sa rast spotrebiteľských cien stlmil, keď ceny oproti septembru vzrástli v úhrne o 0,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali 0,6-percentný rast. Rovnako o dve desatiny percentuálneho bodu na úroveň 0,5 % poklesla v októbri medzimesačná hodnota jadrovej inflácie, ktorá sleduje mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši. Medziročná inflácia bola v októbri 8,5-percentná, čo je tiež pokles oproti septembru, kedy v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 8,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS