ČLÁNOK
Do konca roka bude Sociálna poisťovňa solventná
11. decembra 2000

Do konca tohto roku bude Sociálna poisťovňa (SP) solventná, dosiahne sa vyrovnaná bilancia základného fondu dôchodkového zabezpečenia a ani v prvom štvrťroku 2001 sa neočakávajú vážnejšie problémy. Po rokovaní Správnej rady SP to uviedol jej člen za vládu Vojtech Puha.

V prvom štvrťroku 2001 SP predpokladá pokračovanie postupného odčerpávania vnútorných zdrojov poisťovne. Jeho intenzita bude závisieť od toho, či sa uskutoční očakávané oddlženie ŽSR a štátnych zdravotných zariadení, ako aj od podoby štátneho rozpočtu a jeho dôsledkov na hospodárenie SP. Puha avizoval, že SP naďalej bude pokračovať vo vymáhaní pohľadávok od subjektov, ktoré neplatia povinné poistné, čím sa dopúšťajú trestného činu. „Horšia situácia nastáva, keď už subjekt a jeho majetok neexistujú,“ skonštatoval V. Puha. SP sa podľa neho zatiaľ nechystá využiť nález Ústavného súdu, podľa ktorého bude možné uplatniť exekúcie aj voči zdravotníckych zariadeniam. Hoci väčšina z nich dlží poisťovni značné čiastky, ak sa v rozpočte schváli ich plánované oddlženie a navýšia sa prostriedky pre zdravotníctvo, utvoria sa tak podmienky, aby si mohli riadne plniť odvodové povinnosti. Podľa V. Puhu totiž zdravotnícke zariadenia nemôže donekonečna oddlžovať štát.

Ako upozornil zástupca odborových zväzov a záujmových združení v správnej rade SP Jozef Weber, napriek relatívne rovnakým podmienkam niektoré zdravotnícke zariadenia platia v pravidelných intervaloch, zatiaľ čo niektoré ďalšie sú systematickými neplatičmi.

Oproti schválenému rozpočtu SP na tento rok sa v upravenom rozpočte premietlo v oblasti príjmov zvýšenie platieb poistného o 4,86 mld. Sk. V tejto sume sa prejavuje zavedenie povinnosti platiť poistné na dôchodkové zabezpečenie pracujúcimi dôchodcami a vzápätí aj jeho zrušenie od augusta. Okrem neho sa na zvýšení príjmov podieľalo aj zrušenie povinnosti štátu platiť poistné na dôchodkové zabezpečenia za žiakov stredných škôl, ako aj zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu z 3 tisíc na 4 tis. Sk a maximálneho z 24 na 32 tis. Sk.

V oblasti výdavkov sa do upraveného rozpočtu premietla úspora výdavkov na dávky dôchodkového zabezpečenia vo výške 0,6 mld. Sk, keďže sa zrušilo mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku. Výdavky však vzrástli po zvýšení dôchodkov o 10 % od 1. augusta, čo zodpovedá sume 2,7 mld. Sk.

Za prvých deväť mesiacov sa príjmy oproti rozpočtu naplnili na vyše 79 %. V tomto období získala SP z poistného 56,22 mld. Sk, z toho na nemocenské 7,85 mld. Sk a na dôchodkové zabezpečenie 48,37 mld. Sk. Podľa V. Puhu to bolo najmä vplyvom oddlženia Železníc SR, ktoré zaplatili dlžné poistné na dôchodkové zabezpečenie vo výške 4,55 mld. Sk. Z rozpočtovaných výdavkov 79,59 mld. Sk predstavovali výdavky za prvé tri štvrťroky 58,51 mld. Sk.

Fondy SP ku koncu septembra vykázali zostatky v celkovej výške 3,57 mld. Sk, z toho vo fonde nemocenského poistenia to bolo 1,15 mld. Sk, vo fonde dôchodkového zabezpečenia 0,6 mld. Sk, v rezervnom fonde 1,52 mld. Sk a v správnom fonde 0,3 mld. Sk.

SP očakáva vyššie príjmy z výberu poistného, ako pôvodne predpokladala v upravenom rozpočte. Vrátane úhrad súm dlžného poistného a príjmov z pokút, penálov a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povinnosti tak príjmy SP budú vyššie o 5,19 mld. Sk. Zlepšenie výberu poistného sa predpokladá na základe vyššieho poistného, ale aj oddlženia ŽSR a štátnych zdravotníckych zariadení.

Hospodárenie SP by teda malo tento rok skončiť s bilančným rozdielom 3,1 mld. Sk. Základný fond nemocenského poistenia skončí s prebytkom 4,1 mld. Sk, rezervný fond s vyše 2,6 mld. Sk a správny fond 0,4 mld. Sk. Naopak deficit očakáva základný fond dôchodkového zabezpečenia, a to vo výške 4,1 mld. Sk. Ten však SP vykryje zo svojich vnútorných zdrojov – z fondu nemocenského poistenia presunie formou návratnej finančnej výpomoci 3,2 mld. Sk a z rezervného fondu 875 mil. Sk. Tým sa podľa V. Puhu dosiahne vyrovnaná bilancia fondu dôchodkového zabezpečenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS