ČLÁNOK
Do konca roka bude hotová Zelená kniha o elektronickom obchode v ČR
16. augusta 2001

Na koniec decembra roku 2001 je stanovený termín konečnej realizácie projektu Zelená kniha o elektronickom obchode, ktorý pripravuje Úrad pre verejné informačné systémy (ÚVIS) na základe uznesenia českej vlády. „Cieľom je formulácia problémov a urýchlenie rozvoja elektronického obchodu v Českej republike, ako aj umožnenie verejnej diskusie o kľúčových problémochv druhom polroku,“ uviedol predseda úradu Jiří Krump.

Kritériom pre úspešnosť Zelenej knihy bude podľa Krumpa v prvom rade stanovenie gescií príslušných rezortov v jednotlivých oblastiach rozvoja elektronického obchodu a otvorenie diskusie formou prístupnou nielen pre zainteresované rezorty, ale aj pre užívateľov z oblasti informačných technológií. Pre projekt bola zriadená expertná skupina, zložená buď zo zástupcov vybraných rezortov a zástupcov privátnej a akademickej sféry.

Súčasne s prípravou Zelenej knihy sa pripravuje aj dokument Návrh analýzy právnych predpisov, ktorý bude prílohou tejto knihy. „Robí sa tak v nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie,“ vysvetlil Krump. ÚVIS teraz podľa neho pracuje najmä na súlade už spracovaných materiálov s programom Akčného plánu kandidátskych krajín eEurope+ 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS